Vrouwen in 't Zwart Leuven - België

Femmes en Noir - Frauen im Schwarz - Women in Black - Mujeres de Negro - Donne in Nero - Zene u Crnom
english

home

wie zijn we

kerngroep

geschiedenis

internationaal

haar verslag

agenda

foto's

links

contact

Lieve mensen

Weten jullie nog dat jullie vorig jaar onze inzamelingsactie steunden om een vrouw uit het zuiden, met name Joana Bhalerao van de Dalit bevolkingsgroep uit India, naar Jeruzalem te laten gaan ?  

Wel onze Joana van India is uitgegroeid tot een internationaal erkend spreekster en activiste. Zij meldt ons enthousiast dat ze in juni naar Genève gaat om deel te nemen aan en te spreken op een conferentie van de Verenigde Naties. De conferentie gaat o.a. over de promotie en de bescherming van de mensenrechten en over hedendaagse vormen van slavernij. En dan te bedenken dat haar Jeruzalemreis haar voor het eerst buiten haar regio bracht.  

Is dat niet fantastisch !  

Het feit dat wij, samen met jullie, konden helpen om haar in Jeruzalem te krijgen was maar een klein ietsje, maar wel een belangrijk ietsje omdat het zo ondersteunend is voor haar vertrouwen en het vertrouwen van haar gemeenschap in haar... Je ziet met heel kleine ietsjes kunnen we soms toch een heel klein ietsje in de wereld veranderen, en op persoonlijk vlak een veel grotere positieve verandering mee ondersteunen en mogelijk maken...

Bedankt namens Joana en Vrouwen in ’t Zwart Leuven
Lieve Snellings
Marianne van de Goorberg

 

Actie Vrouwen in ’t Zwart Leuven

 

Vooreerst willen wij jullie hartelijk danken voor de steun die jullie gaven aan onze oproep om een extra stem van het Zuiden op onze Internationale Conferentie van Vrouwen in ’t Zwart / Women in Black te Jeruzalem te brengen.

De actie was een schitterend succes. Wij onthouden dan ook dat jullie, net zoals wijzelf, het erg belangrijk vinden dat het Zuiden voor zichzelf kan en mag spreken.

Héél erg bedankt !

Door onvoorziene omstandigheden was het voor Bernedette Muthien uit Zuid-Afrika echter onmogelijk om de geplande reis naar Jeruzalem te ondernemen. Zowel Bernedette als wijzelf vonden dit erg spijtig.

MAAR die grote steun voor een stem van het Zuiden die jullie ons gegeven hebben, liet ons niet onberoerd. Wij hebben dan, dank zij jullie steun, de volledige reis- en verblijfskosten kunnen dragen voor Joana Bhalerao , een Dalit uit Pune, India.

Joana Bhalerao in Jeruzalem 2005

Dalit staat voor “kastenloze”, komt dus onder de laagste kaste in India. Het staat ook voor “onaanraakbare”, hetgeen letterlijk mag genomen worden, wanneer mensen van een hogere kaste een Dalit persoon aanraken (of iets dat een Dalit aangeraakt heeft) dan moet alles grondig gewassen worden.

Voor Joana was deze reis een fantastische ervaring. Het was de eerste keer dat zij naar het buitenland reisde, de eerste keer dat zij een vliegtuig nam (dat er überhaupt iemand van haar familie een vliegreis maakte). Joana werkt als maatschappelijk werkster in haar gemeenschap. Zij, en Women in Black Internationaal danken jullie heel hartelijk.

Indien je interesse hebt kun je zelf de conferentie op onze video-broadcasting volgen op onze internationale conferentie-website, die open is voor iedereen. Een jaar lang kan men naar de gesprekken en toespraken op de conferentie kijken en luisteren : http://web11.mediazone.co.il/media/wib/130805/

Wanneer je op dit adres, in de rechter kolom op het namiddagpanel klikt, en je schuift de tijdsbalk onder het videoscherm naar 01.12.15 dan horen en zien jullie onze Dalit vriendin Joana Bhalerao spreken.

Voor een eerste impressie van Leuvense Vrouwen in ’t Zwart verwijzen we jullie graag naar onze website: http://snellings.telenet.be/womeninblackleuven/index.htm

Deze website wordt regelmatig bijgewerkt, je vindt er dus altijd informatie en achtergronden van wat we doen (de updating na Jeruzalem wordt eerstdaags gedaan).

Lieve groeten en bedankt voor jullie steun
namens Vrouwen in ’t Zwart Leuven
Lieve Snellings en Marianne van de Goorberg

 

actie: stem voor het zuiden op conferentie Vrouwen in 't Zwart Jeruzalem

Vrouwen in ‘t Zwart is een wereldwijd netwerk van vrouwen dat zich inzet voor een rechtvaardige vrede, tegen oorlog, militarisme, discriminatie, homofobie, racisme, onrechtvaardigheid en alle vormen van geweld.

In een definitie van wat oorlog en vrede is zegt Vrouwen in ‘t Zwart : Je kan alleen maar van vrede spreken wanneer iedereen basismensenrechten heeft, wanneer er geen racisme, homohaat, misbruik of verkrachting van kinderen en vrouwen is, wanneer een leven in het Zuiden even belangrijk is als in het Noorden of Westen. ... De oorlog is een extreme uitbreiding van geweld tegen kinderen, vrouwen, mensen die “anders” zijn……  

Van 12 tot en met 15 augustus 2005 vindt de tweejaarlijkse internationale conferentie van Vrouwen in ’t Zwart plaats in Palestina/Israël.  Vanuit België reizen we met een 10-tal vrouwen naar Jeruzalem om aan de conferentie deel te nemen. 

Wereldwijd zet Vrouwen in’t Zwart acties op met als doel financiën te verzamelen zodat ook vrouwen uit het Zuiden, uit conflictgebieden… kunnen deelnemen aan deze conferentie.

Wij, Vrouwen in’t Zwart Leuven, vinden het van het grootste belang dat ook vrouwen uit het Zuiden vertegenwoordigd zijn op deze conferentie. Omdat concreet werken gemakkelijker is kozen wij voor één vrouw, Bernedette Muthien uit Kaapstad Zuid-Afrika , Vrouw in ’t Zwart, Vredesactiviste, oprichtster en drijvende kracht achter  NGO Engender.  In december 2004 ontmoetten we haar nog in Leuven toen zij daar deelnam aan een conferentie van het IPRA (International Peace Research Association, opgericht in 1963).  

Vrouwen in ’t Zwart Leuven zou graag genoeg financiële middelen samenbrengen om Bernedette Muthien te laten deelnemen aan de Internationale Conferentie van Vrouwen in ’t Zwart in Jeruzalem.  Om dat mogelijk te maken moeten we ongeveer 1.500 euro bijeen krijgen (retourvlucht Kaapstad-Johannesburg-Tel Aviv,  verblijfkosten Jeruzalem 10-17 augustus 2005).

 

  

Vind jij het ook belangrijk dat het Zuiden mee aan tafel zit als er over vrede gesproken wordt, ook in de vredesbeweging zelf ? 

 Wij doen dan ook een meer dan warme oproep om ons voor dit concreet project te steunen, om het mogelijk te maken dat ook een stem uit Zuid-Afrika kan deelnemen aan deze internationale conferentie van Vrouwen in ’t Zwart  in Jeruzalem! MAAK HET MOGELIJK

elk bedrag, hoe klein of hoe groot het ook moge wezen zal warm onthaald worden :

 

Rek. WIB (Vrouwen in ’t Zwart) Leuven  000-325 22 32 – 16

  

 
 


Wie is Bernedette Muthien ? 

  • Bernedette is een feministisch vredesactiviste en is zowel betrokken bij strategische acties op het gebied van mensenrechten, conflictresolutie, gender en op gender gebaseerd geweld, seksualiteit en HIV/Aids, als basiswerk ter bevordering van transformatie, gelijkheid, geweldloosheid en conflictoplossing. Als Zuid-Afrikaans activiste tegen het Apartheidssysteem staat het werken aan reconcilliation/verzoening nu centraal in haar leven.
  • Zij schrijft voor een divers publiek en gelooft in een toegankelijke rapportage van wetenschappelijk onderzoek.
  • Zij zetelt onder andere in de Raad van Bestuur van het IPRA (Internationaal Onderzoekscentrum naar Vrede), in de Internationale Adviserende Raad van de Studies van de Menselijke Veiligheid, is lid van Amanitare, het Afrikaanse netwerk van genderactivisten, is redacteur van de Afrikaanse editie van Queries, is oprichtster van en drijvende kracht achter Engender,…..

 

Websites:
Vrouwen in ’t Zwart Leuven : http://snellings.telenet.be/womeninblackleuven
Engender : www.engender.org.za

 

 

 

 Engender

Engender is een NGO opgericht in 2003 door sociaal bewuste personen met een lange staat van dienst in groeps- en individueel activisme, wiens interventies actief  bijdroegen tot een  actieve sociale transformatie van zowel de groep als het individu.

Engender's visie is: bij te dragen aan de uitbouw van  een billijke, rechtvaardige en vredelievende samenleving van mensen in Zuid-Afrika en elders.

Engender’s missie is: door participerend  onderzoek en het doen verwerven van comptetenties  een samenleving tot stand brengen  op basis van gender en seksualiteit, mensenrechten, gerechtigheid en (inclusief conflictoplossing).

Consequent met deze Visie en Missie verzorgt Engender participerend onderzoek en competentie verwerving, voor reële groepen in de samenleving, op het gebied van gender, seksualiteit, mensenrechten, gerechtigheid en conflictoplossing. De nood aan Engender’s unieke bijdrage tot de Zuid-Afrikaanse burgermaatschappij, voornamelijk op het gebied van competentieverwerving , kwam uit zichzelf te voorschijn vanuit organisaties en dienstverleners in de respectievelijke vrouwen- en vredesbewegingen.

De doelstelling van Engender is: Het verzorgen van participerend onderzoek en het direct toegankelijk maken van diensten voor de samenleving, in het bijzonder voor de vrouwen- en   vredesbewegingen, met als doel het stimuleren en vergroten van hun eigen innerlijke kracht,  om op deze manier bij te dragen aan de opbouw van een billijke, rechtvaardige en vredelievende samenleving in Zuid-Afrika en elders.

De directie en staf van Engender hebben hun leven gewijd aan strategische interventies in verband met geweld en gender voor een betere toekomst  van Zuid-Afrika en als model voor andere delen van de wereld. Dit werk wordt door veel mensen erkend en gewaardeerd, o.a. door  Ricardo Wyngaard van het Legal Resources Centre  (NPP). Hij was het die ervoor zorgde dat Engender geregistreerd werd als een  erkende non-profit organisatie. Ook Lesley Ann Voed , stichtster en directrice van Masimanyane Vrouwenondersteuningscentrum in Oost-Londen, staat achter Engender. Zij is een vooraanstaand nationaal en internationaal gender-activiste, die schreef:  In onze moeilijke strijd hebben wij altijd nood aan steun en bevestiging.  Jullie blijven mij inspireren met het verbazingwekkende werk dat jullie doen.”

Wat is 'Engender'?

Voor ons heeft  het woord Engender 3 verschillende betekenissen.

Volgens het Oxford Engels referentie woordenboek betekent Engender  “verhoging geven aan”, “overbrengen”, ' genereren' . Zich bewust worden,  reëel maken, creëren , teweegbrengen , geleidelijk ontstaan.

Een tweede betekenis van Engender, zinspeelt op het begrip gender, een poging om meer aandacht te geven aan gender, genderdiscriminatie en gendergeweld. Elke 6 uur wordt er in Zuid-Afrika een vrouw vermoord door haar mannelijke partner [Medical Research Council].  De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voltooide zopas een uitgebreid internationaal onderzoek naar Geweld en Gezondheid, waarvan de resultaten een bevestiging zijn van het laatste rapport van  Amnestie International over geweld tegen vrouwen en van wereldwijd onderzoek, voornamelijk in ontwikkelde landen, van minstens 30% huiselijk geweld. Dat betekent dat wereldwijd  tenminste 1 op de 3  vrouwen slachtoffer is van mannelijk partnergeweld. De Wereld Gezondheids Organisatie verklaart dat dit aantal in sommige landen kan oplopen tot 69%. Zelfs Oprah is Winfrey heeft een van haar talkshows gewijd aan geweld tegen vrouwen en vrouwenmoord. Deze talkshow was gebaseerd op een wetenschappelijk verantwoord artikel in O-magazine.

En Zuid-Afrika is geen uitzondering, maar nog maar eens een bevestiging van het specifiek op vrouwen gericht geweld . Er woedt een stille oorlog tegen 50% van de wereldbevolking , tegen het lichaam, tegen de ziel van de vrouw. Er kan geen vredige maatschappij bestaan wanneer overal op de wereld, op ditzelfde ogenblik vrouwen en kinderen en sommige mannen, verkracht of geslagen worden, elke minuut , in elke stad ,in elk dorp zelfs terwijl  je dit leest.

Een derde manier om Engender te beschouwen heeft een meer speelse intentie, toch heeft deze speelse benadering ontelbare doden veroorzaakt. Het is een poging om het spotlicht te richten op de veronderstelling dat er alleen vrouwen en mannen zijn, zwarte en witte, met niets er tussen in;  op de overtuiging dat het gepolariseerd gendersysteem van vrouw -  man primordiaal is, statisch, met zijn associaties van roze-blauw,  zwak-sterk,  vrouwelijk-mannelijk; op de uitdaging om te geloven dat als je niet heteroseksueel bent, je homoseksueel moet zijn en dat deze twee polen zich nooit verschuiven, nooit andere keuzes toestaan.

Voor meer informatie verwijzen we je naar het artikel over Heteronormaliteit, onder de rubriek Publicaties op de website van Engender. Sally Gross, lid van de bestuursraad, heeft ook geschreven over interseksualiteit, deze publicaties vind je ook op de website, artikels die de schijnwerper richten op het biologische feit dat er ook mensen geboren worden met geslachtsorganen, chromosomen, hormonen die “tussenin” zijn. Terwijl de meeste geslachtsorganen gemakkelijk te identificeren zijn als ofwel vrouwelijk ofwel mannelijk, delen we allemaal variaties, concentraties van chromosomen en hormonen, om ons eraan te herinneren dat, hoewel we Noord- en Zuidpolen hebben, de aarde constant rond haar eigen as draait en dat Noord en Zuid, overal tussenin,  slechts een weerspiegeling is van de hoek van waaruit men kijkt.

Engender, is een kritische uitdrukking van het doel van ons leven, ons levenswerk. Door onze eigen psychisch heling en groei tijdens het voorbije decennium, geloven wij, samen met de meeste mensen in ons regenboog land, in de kracht van verzoening, gerechtigheid en vrede. Daarom zijn wij, net zoals onze onsterfelijke, zich steeds ontwikkelende planeet, slechts schaduwen van één kleur, zoals de primaire kleuren van de regenboog die in elkaar overvloeien, een samensmelting waarin wij graag dansen,  afhankelijk van elkaar,  vloeiend en dynamisch, altijd in beweging.

Welkom bij Engender, een nieuwe uitdrukking van kracht èn actie.

Bernedette Muthien
Oprichster & Directrice

Website: www.engender.org.za

terug naar home page

 
top    
     
webdesign & foto's: Lieve Snellings last updated: 2 maart 2006
© 2005 Vrouwen in 't Zwart Leuven