Vrouwen in 't Zwart Leuven - België

Femmes en Noir - Frauen im Schwarz - Women in Black - Mujeres de Negro - Donne in Nero - Zene u Crnom
english

home

wie zijn we

kerngroep

geschiedenis

internationaal

haar verslag

agenda

foto's

links

contact

In solidariteit met de slachtoffers van geweld in de wereld

Opiniestuk ingezonden door :
Lieve Snellings (lid Women in Black/Vrouwen in het Zwart, Leuven)
Dr. Jef De Loof (voorzitter Artsen voor Vrede, Aalst)
Pol D’Huyvetter (medewerker Voor Moeder Aarde, Gent)
Ludo De Brabander (lid Vrede vzw)
n.a.v. 11 september 2001

We blijven diep geschokt door de terroristische zelfmoord aanvallen op het World Trade Center en het Pentagon. We leven mee met de slachtoffers en veroordelen deze terreur aanslagen scherp. Ook wij vinden dat de daders moeten opgespoord en berechtigd worden. Als pacifistische verenigingen roepen we echter de Verenigde Staten en bondgenoten op om niet opnieuw te vervallen in het militair spierengerol dat we van hen gewoon zijn. Want opnieuw zullen honderden onschuldige burgers het slachtoffer worden zoals in New York en Washington. Vandaag zijn de enorme stromen onschuldige Afghaanse vluchtelingen het zoveelste bewijs dat veiligheid geen zaak is voor militairen. We moeten de spiraal van geweld doorbreken, en zeker geen Belgische militaire deelname tolereren aan deze megalomane militaire operatie.

We denken dat in de eerste plaats de voedingsbodem voor gewelddaden en terrorisme aangepakt moeten worden. En volgens ons ligt dit in de schrijnende armoede die onze "beschaafde wereldgemeenschap" blijft teisteren. 20% van de wereldbevolking consumeert 80% van de grondstoffen. Of nog, 3 miljard mensen –de helft van de wereldbevolking- leeft met minder dan 2 dollar (nog geen 100Bfr.) per dag. 30.000 onschuldige kinderen sterven elke dag tengevolge van de ongelijke en oneerlijke verdeling van werelds rijkdom. Het Bruto Nationaal Product van de 48 armste landen tezamen is minder dan het totaal vermogen van de drie rijkste mensen ter wereld. Deze pijnlijke ongelijkheid moet met prioriteit aangepakt worden. De dood van deze onschuldige kinderen blijft een dagelijkse aanslag op ons geweten en illustreert het egoïsme van het welvarende Westen. Verhoogde wapenbudgetten garanderen geen vrede, integendeel. Zij zullen enkel de koers van de aandelen van de wapenindustrie de hoogte injagen. Daarom willen wij dat de Europese Unie in plaats van oorlogsvoering kiest om deze economische en politieke ongelijkheid aan te pakken. Wij vragen dat zij dringende actieprogramma’s opstarten om het armoedeprobleem aan te pakken.

Op 11 september hebben we ongetwijfeld een belangrijke bladzijde omgedraaid in de gewelddadige geschiedenis van de mensheid. Deze gewaagde maar blijkbaar eenvoudige zelfmoordaanslagen lieten de overbewapende Amerikaanse overheid en veiligheidsdiensten sidderen. Hun gesofistikeerde wapens staan daartegen machteloos. Ook Star Wars gaat hier duidelijk niks aan veranderen. Want vandaag kunnen opnieuw door haat gedreven mensen burgervliegtuigen veranderen in moordende vuurballen.

In 1945 heeft de USA regering doelbewust honderd duizenden burgers een hellevuur ingejaagd met de bombardementen van Hiroshima en Nagasaki. Niet om Japan te laten capituleren, dat was al rond, maar om hun nieuwe wapen te gebruiken/testen en zich als supermacht te positioneren. Miljoenen mensen werden vermoord in bloedige en vaak geheime oorlogen die gevoed werden door en voor de zakelijke belangen van het rijke Westen. Geen steen laten zij onaangeroerd om hun economische belangen te verdedigen in alle uithoeken van de wereld. Dit ten koste van mensenrechten, een leefbare planeet en een duurzame vrede. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de USA (en hun bondgenoten) zichzelf heel wat vijanden gemaakt heeft. Wraakacties zijn dan ook het laatste wat de mensheid nodig heeft. Deze zullen enkel olie op het vuur gooien. We moeten een nieuwe weg inslaan. De vrede zal veel meer gediend zijn met het droppen van voedselpakketten boven Afghanistan in plaats van bommen.

Het zou een geloofwaardige stap naar vrede zijn moesten de huidige politieke verantwoordelijken van de USA zich verontschuldigen t.o.v. de andere volkeren, inclusief de Noord Amerikaanse indianen en de nakomelingen van de slaven. Van het prille begin heeft de USA een geschiedenis opgebouwd van geweld tegen iedereen die een obstakel was/is voor hun economische belangen. Meer dan 40 miljoen indianen werden vermoord. En tot op de dag van vandaag worden zij gediscrimineerd, onzichtbaar gemaakt en in armoede in reservaten weggestopt van de buitenwereld. Afrikanen werden als slaven het land binnengehaald, uitgebuit, mishandeld, vernederd, gedood wanneer ze zich verzetten of niet genoeg meer opbrachten. Na de verontschuldigingen moeten de Amerikaanse politici starten met de herstelbetalingen aan deze eigen bevolkingsgroepen. De Amerikaanse politici moeten van hun voetstuk stappen, en zich als gelijkwaardige partners opstellen tegenover alle volkeren.

President Bush moet de USA terug deel laten worden van de wereldgemeenschap door eindelijk eens tal van VN-verdragen te ratificeren en vooral na te leven. We denken hier bijvoorbeeld aan het Kyoto -verdrag, het verdrag voor de oprichting van het Internationaal Strafhof, het nucleaire Non-proliferatieverdrag, het Algemeen Teststop verdrag, enz. In eigen land zouden ze o.a. dringend moeten beginnen met de uitvoering van de honderden verdragen die ze aangingen met hun eigen "Native Americans". Tot op de dag van vandaag werd geen enkel verdrag nageleefd.

Met Voor Moeder Aarde, Women in Black en Artsen voor Vrede willen we alvast resoluut blijven kiezen voor actief geweldloos verzet ter verdediging van de elementaire mensenrechten en een leefbaar milieu. Wij roepen daarom ook iedereen op om zondag 7 oktober deel te nemen aan de nationale vredeswandeling te Brussel. Afspraak om 15u00 aan het Noordstation (Albert II-laan).

De ordewoorden zijn:

In solidariteit met de slachtoffers van geweld in de wereld

1. doorbreek de spiraal van geweld
2. gerechtigheid, geen wraak
3. geen Belgische deelname aan oorlog
4. ontwapenen om te ontwikkelen
5. respect, Stop racisme

top

terug naar "diepere geschiedenis"

terug naar "haar verslag"

 
top    
     
webdesign & foto's: Lieve Snellings last updated: 28 juni 2005
© 2005 Vrouwen in 't Zwart Leuven