Vrouwen in 't Zwart Leuven - België

Femmes en Noir - Frauen im Schwarz - Women in Black - Mujeres de Negro - Donne in Nero - Zene u Crnom
english

home

wie zijn we

kerngroep

geschiedenis

internationaal

haar verslag

agenda

foto's

links

contact

DE KERN VAN DE ZAAK
door Sandy Butler

francais

In al mijn jaren van politiek activisme heb ik nooit het taboe doorbroken om mijn eigen mensen, mijn Joodse familie, te bekritiseren, hoewel ik me, door mijn studiewerk en de dagelijkse krantenkoppen, erg onzeker voelde en aarzelde . Meestal was ik tot de tanden gewapend, vraagt het liedje niet “aan welke kant sta jij ?”. Ik heb altijd gedacht dat ik wist aan welke kant ik stond en dat ik wist wie er naast me stonden, ik identificeerde degenen aan de andere kant als mensen die misleid of onverschillig waren. Hoe kan ik mijn eigen Joodse familie veroordelen ? Mijn inschatting van het gedwongen lijden van het Palestijnse volk, wat onvermijdelijk leidt tot het morele verval van de Joodse staat, laat me achter met een gevoel van vervreemding t.o.v. degenen van wie ik hou, en b anne n me tot de marge van de Joodse wereld. Mijn grootmoeder fluistert me toe dat, omdat ik oude teksten bestudeer, dat nog niet betekent dat ik het recht heb om mijn eigen mensen af te vallen. Mijn moeder zegt haar na en beschuldigt mij van verraad van het onderdrukte Joodse volk.Je steekt je neus in zaken waar je niets te maken hebt, voegt mijn vader nog toe. Wellicht begrijpt mijn grootvader mij. Hij is het die mij onderwees over onrechtvaardigheid, die mij leerde over de arme en onderdrukte mens, over de waardigheid van elke mens, altijd, maakt niet uit wie, voegde hij er nadrukkelijk aan toe. Ik wil graag geloven dat hij begrijpt dat de meest arme en onderdrukte mensen in Israël/Palestina, Palestijnen zijn in vluchtelingenkampen en dat ik handel in overeenstemming met zijn leerstellingen. Voeg daar de interne wanklank aan toe dat veel Amerikaanse Joden mij beschouwen als een zichzelf-hatende Jood en dat vrijzinnige linkse activisten in hun retoriek antisemitische taal en interpretaties gebruiken en het Israëlische leger en de regering gelijkstellen met het Israëlische volk en, nog erger, met de Joden over de hele wereld.

Ik ben nu 67 jaar, al mijn voorouders zijn dood, ik blijf achter met mijn eigen stem, om mijn weg te vinden door al die tegenstrijdigheden, het gebrek aan loyaliteit, en het verlies van een onschuld die ik nooit had moeten hebben. Heel mijn leven al verzon ik verhalen om de wereld te begrijpen. Ik bedacht verhalen en ik geloofde er echt in. Toen het werkelijke leven tussenbeide kwam , verdwenen de verhalen en bleef ik achter met de verborgen, ingewikkelde en pijnlijke realiteit. Mijn belangrijkste verhaal over Israël was gebaseerd op het geloof dat er parallelle verhalen bestonden over een gelijkwaardige Israëlische en Palestijnse geschiedenis . Dat er echte gevaren waren ,waartegen Israël beschermd moest worden. Dat ideologieën aan beide kanten de beschrijvingen van het dagelijks leven hadden weggenomen. Ik had geleerd dat de staat Israël een toevluchtsoord was voor vervolgde en gekwelde overlevenden van een levendige en rijke wereld van Europese Joden na de Tweede Wereldoorlog. Ik zag enkel die waarheid en geen andere.

De laatste jaren heb mezelf ondergedompeld in dit gedeelte van de wereld , haar gecompliceerde ligging en geschiedenis en zwoegde ik me door de bladzijden van honderden boeken , waarvan elk wel een bepaling gaf van wat het betekent een goede Jood te zijn, wat het betekent om tikkun olam te scheppen d.w.z. onze gebroken wereld te herstellen, te repareren en te rehabiliteren. Tijdens mijn studie versterkte ik mijn bidgewoonte door het hardop uitspreken van het belangrijkste dagelijkse gebed uit de traditie van het Joodse geloof: Sh'ma Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Echod : Hoor O Israël. De Heer Onze God de Heer is Een.
Het Judaïsme beaamt, door de herhaling van de Sh'ma, de eenheid van alle leven, van alle wezens en van de aarde op zich. Er is geen dualiteit tussen lichaam en geest, tussen aarde en mens. Het is Eén. Judith Plaskow, feministisch wetenschapster, spoort ons aan om het Eén te zien in het veranderlijke van het vele, om het geheel te zien in en door de onbegrensde beelden. Ondanks het verscheurde, verspreide en strijdige karakter van onze ervaring, schrijft zij, is er een eenheid die onze verscheidenheid omvat en die eenheid verbindt alle dingen met elkaar.

Als ik luister en mijn best doe om me mijn toewijding aan de eenheid van alle dingen voor de geest te halen, bots ik op kritiek, schaamte, een gevoel van morele verontwaardiging en persoonlijke ontgoocheling over de uiterst harde maatregelen van Israëli’s tegen Palestijnen. Hoe kan ik vermijden dat ik mezelf wapen met woede en straf, als ik afstand neem van de acties van de Israëlische regering en haar aanhangers ? Hoe hou ik mijn gebroken hart open, hoe toon ik mijn tegenovergestelde waarheid met intense liefde. – zoals mijn grootvader mij leerde, hoe!

Ik ben pas terug van enkele weken in Israël/Palestina waar ik de dertiende Internationale Conferentie van Vrouwen in ’t Zwart bijwoonde “Vrouwen Verzetten Zich Tegen Oorlog En Geweld”.

Wij kwamen met meer dan 700 vrouwen bij elkaar, om te waken, om samen te studeren, om lering te trekken uit onze strijd in landen van over de hele wereld, een vredelievende en geweldloze strijd tegen alle vormen van militarisme en nationalisme. Terwijl mijn reis enkel een momentopname, een glimp verschafte in de realiteit met haar vele facetten en haar constant veranderende aaneenschakeling van feiten, vulden mijn ogen en mijn hart zich met een andere werkelijkheid, die vereisten dat ik mijn overgebleven beschermende verhalen ontmantelde om duidelijk te zien wat er zich werkelijk voor mijn ogen afspeelde.

Ik zag een aaneenschakeling van betonnen barrières, die mensen van hun land scheiden, verleden van toekomst, een lege onverstoorbare muur tussen twee werelden, als een uitvergrote wond. Ik zag dat de grond èn de mensen geweld werd aangedaan, toen het puntige mes van de alomtegenwoordige bulldozer door het land sneed en zo de voorouders en hun herinneringen naar boven haalde, van dit land dat eeuwenlang onaangetast was gebleven. Ik zag Israëlische soldaten die een klein Israëlisch huis bewaakten op een naakte helling omringd door Palestijnse dorpen, ter voorbereiding van de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen. Ik zag een betonnen muur die een hoofdstraat in een Palestijns dorp doormidden sneed opdat het Israëlische verkeer vlotter zou kunnen verlopen. Ik hoorde een Israëli, die, toen hem gevraagd werd om zijn auto te verplaatsen die in het midden van een smalle straat in een Palestijnse buurt in de Oude Stad stond , minachtend antwoordde, "Waarom zou ik ? Het is mijn straat". Ik zag Palestijnse m anne n en vrouwen die via een vies paadje naar een checkpoint liepen, kwetsbaar voor de grillen van de dienstdoende jonge Israëlische soldaten. Ik rook het traangas dat naar de Palestijnse dorpsbewoners gegooid werd aan het einde van een demonstratie nadat de internationalen teruggekeerd waren naar de veiligheid van hun bussen. Ik zag het open en glimlachend gezicht van de jonge Palestijnse vrouw die, hoewel haar huis binnen de week zou worden afgebroken, ons zoetigheid aanbood en ons bedankte omdat we zo bezorgd waren voor haar toekomst en voor de toekomst van haar buren. Ik zag de woede op het gezicht van een Israëlische kolonist, toen Israëlische, Palestijnse en internationale betogers demonstreerden aan de ingang van de nederzetting Ariel, toen hij, zijn kaken op elkaar geklemd, op zijn remmen ging staan en uit zijn auto vloog om de Palestijnse vlag uit de handen te rukken van een plaatselijke Palestijnse activiste die deze trots omhoog hield. Ik zag hoe enkele politieagenten hem temperden in zijn woede over zulke demonstratie in zijn gemeenschap. Ik zag het aarzelende en vermoeide gezicht van onze Palestijnse chauffeur, die, w anne er de Israëlische politie hem zei dat hij niet via de Israëlische wegen mocht rijden omdat hij de verkeerde nummerplaat had, herhaaldelijk aan Palestijnse dorpsbewoners vroeg of de smalle straten en paden zijn zware bus wel konden dragen , toen hij een alternatieve route in kaart wou brengen om ons op onze bestemming te krijgen. En herhaaldelijk zag ik de vastberaden gezichten van dorpsbewoners, activisten, internationalen, waarvan velen twee intifada’s meemaakten. Dit zijn de vrouwen en m anne n die midden in de politiek zitten, met hartverscheurende verliezen en soms een incidenteel succesje .

Op de Conferentie waren er zichtbare en onzichtbare muren met het vermogen om verdeeldheid te scheppen tussen de vrouwen. Degenen die directe-actie wilden en degenen die bezorgd waren voor persoonlijke veiligheid. Vrouwen die gefocust waren op punten gericht op de Israëlisch/Palestijnse strijd en het brede veld van bezorgdheden aangebracht door vrouwen van over de hele wereld. Er waren vrijzinnige en godsdienstige Joden. Conservatieve en radicale Palestijnen. Vrouwen die aandrongen op lesbische zichtbaarheid en vrouwen die de geleidelijke veranderingen in de behoudende Palestijnse culturele normen wilden respecteren. Complexiteit en paradox, alles door elkaar. En juist hier, in Jeruzalem, een zo gespleten stad, vielen de muren die ons van elkaar scheidden weg, toen we in overvolle kleine kamers zaten en begonnen te spreken. We luisterden, het standpunt van elke vrouw werd ruimte gegeven en gerespecteerd. Er viel geen onvertogen woord, er was geen onenigheid, er werd niemand gestoord en er was geen afkeuring. Elk gesprek was moeilijk en raakte diepe snaren in de geschiedenis en het leven van vrouwen. Er was een geweldige onbevangenheid in de manier waarop we luisterden, met respect voor diverse ideeën, geduld met onervarenheid en vreugde in het verwelkomen van nieuwkomers op het gebied van internationale betrokkenheid. Ik voelde me goed in elke groep vrouwen -- van het voormalige Joegoslavië tot Italië, Groot-Brittannië, Palestina, Israël, Colombia, Guatemala en de V.S., als we samen onze weg vonden door het struikgewas van identiteit, solidariteit, nationalisme en feministische principes. We voelden ons samen op weg naar een toekomst van gerechtigheid en vrede. Terwijl ik luisterde, haalde ik dieper, langzamer en ruimer adem.

Toen leden van zijn conservatieve congregatie aan Rabbi Abraham Joshua Heschel vroegen waarom hij er voor koos om mee te betogen met Martin Luther King in Selma, Alabama antwoordde hij: "Ik bad met mijn voeten".

Voor mij is ‘op straat staan met Vrouwen in ’t Zwart’, een belangrijk uiting van de Amidah, ons dagelijks gebed.

Ik bad met mijn voeten toen wij in stilte waakten voor de betonnen muur die geschiedenis en land in tweeën splitst, maar nooit de hoop; toen vrouwen bevrijdingsliederen meezongen met Palestijnse, Israëlische en internationale activisten in Bi’lin: een belegerd Palestijns dorp, waarvan het grondgebied meedogenloos voor de uitbreiding van de aangrenzende nederzetting geconfisqueerd wordt. Wij stonden tegenover de gewapende en nerveuze Israëlische soldaten terwijl onze stemmen opstegen in de lucht tot over de toppen van de daken van de huizen die op het punt stonden gesloopt te worden. Naast ons stonden kinderen uit het dorp , glimlachend gebaarden ze het vredesteken en vroegen ons in het enige Engels dat ze machtig waren "hoe heet u ?"

Ik bad met mijn voeten, toen wij, met honderdvrouw sterk, aan weerskanten van de doorgang van het Kalandia checkpoint, een lijn vormden terwijl duizenden Palestijnen tussen ons doorbewogen met de noodzakelijke papieren in hun hand. Sommigen zochten oogcontact en knikten, anderen liepen gewoon verder door de vertrouwde stoffige doorgang, met hekken aan beide zijden.

Ik bad met mijn voeten toen ik me aansloot bij een demonstratie van internationale activisten voor de ingang van een settlement, samen met een plaatselijke Palestijnse vrouw die trots haar nationale vlag omhoog hield, bijna ingesloten door Israëlische soldaten met hun pantserwagens om ons te beschermen tegen de settlers. Wij stonden in felle middagzon, onze ogen recht vooruit gericht toen de auto’s voorbij stroomden, met bestuurders en passagiers die ons uitscholden en met hun vuisten zwaaiden, met kinderen die verbijsterd door de achterruit tuurden.

Ik zei de Kaddish, het Joodse gebed voor de doden, toen ik in Palestina voor de ruïnes van een afgebroken huis stond.

Ik word lichter. Nu ik achter in de zestig ben, vind ik de moed om mijn zware beschermende zwachtels, mijn vertrouwde pantser, af te gooien,. Ik voel nu een frisse wind waaien langs mijn huid, even onbeschermd als mijn hart. Het heeft mij mijn hele leven gekost om deze plaats te bereiken.

top

terug naar "haar verslag"

Le cœur de la Question
by Sandy Butler

nederlands

Pendant toutes mes années de militance, je n’ai jamais rompu le tabou de critiquer mon peuple, ma famille juive. Pourtant mes études et les titres quotidiens des journaux m’ont rendue hésitante et incertaine. J’ai été armée jusqu’aux dents pendant la plus grande partie de ma vie politique. De quel côté vous situez-vous ? demande la chanson. J’ai toujours pensé que je connaissais mon côté, qui le partageait avec moi, et j’identifiais ceux de l’autre côté comme des gens trompés et ignorants. Comment condamner sa propre famille juive ?

Mon évaluation des souffrances imposées au peuple palestinien, conduisant inévitablement à l’atrophie morale de l’état juif, fait que je me sens aliénée de ceux que j’aime, me chassant dans les marges du monde juif. Ma grand-mère murmure que le seul fait d’étudier des textes anciens ne me donne pas le droit de parler contre mon propre peuple. Ma mère, en écho m’accuse en soupirant de trahir les Juifs qui ont été opprimés de tous temps. Fourrant mon nez où il ne faut pas, ajoute mon père. Mais, mon grand-père peut-être comprendra. C’est lui qui m’a enseigné ce qu’est l’injustice, m’a éduqué concernant les pauvres et les opprimés, la dignité de chaque personne, et toujours il ajoutait sur un ton comminatoire, qui que ce soit. Je veux croire qu’il aurait compris que la plupart des pauvres et des opprimés en Israël/Palestine sont des Palestiniens vivant dans des camps de réfugiés et que j’agis en fonction de son enseignement.

Et s’ajoutant à la dissonance interne, beaucoup de Juifs américains me reprochent d’être une Juive honteuse, et les militants laïques de gauche avec qui je fais souvent cause commune, incorporent des déclarations et des interprétations antisémites dans leur rhétorique, mélangeant l’armée israélienne et le gouvernement avec le peuple juif et de manière plus virulente encore avec les Juifs dans le monde.

A présent, j’ai 67 ans, tous mes ancêtres sont morts, et je reste seule à entendre ma voix, à trouver mon chemin dans des broussailles de contradictions, un sentiment de déloyauté et le déchirement de la perte d’une innocence que je n’aurais jamais dû avoir. Pendant toute ma vie, j’ai inventé des histoires pour m’aider à donner du sens au monde. J’inventais les histoires et ensuite j’y croyais. Inévitablement, quand la vie intervient, les histoires se dissolvent, me laissant avec les réalités les plus complexes et souvent pénibles qui avaient été obscurcie. Mon histoire principale concernant Israël était basée sur la croyance qu’il y avait des narrations parallèles, une histoire également absolue israélienne et palestinienne. Qu’il existait des dangers réels contre lesquels Israël devait se protéger. Les idéologues des deux côtés avaient récupéré les descriptions de la vie quotidienne.On m’avait soigneusement enseigné que l’état d’Israël était un refuge pour les vestiges persécutés et tourmentés d’un monde vibrant et riche de Juifs européens après la Seconde guerre mondiale. Je voyais cette vérité unique et pas une autre.

Ces dernières années, je me suis immergée dans cette région du monde, son histoire et sa géographie alambiqués et je me suis battue avec les pages de centaines de livres, définissant chacun ce que cela signifiait d’être un bon Juif, de créer tikkun olam (c’est-à-dire) raccommoder, réparer, restaurer notre monde brisé. Pendant que j’étudiais, j’approfondissais ma pratique de prière, récitant chaque jour la prière centrale de la tradition religieuse juive.

Sh'ma Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echod.

Ecoute, ô Israël. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est Un.

Le judaïsme affirme, par la répétition du Sh’ma, l’unicité de toute vie, de tous les êtres et de la terre elle-même. Il n’y a pas de dualité entre l’esprit et le corps, entre la terre et la personne. Tout y fait écho. Un. ( ??It is all is echod. One.). Judith Plaskow, une féministe cultivée nous invite à entrevoir le Un dans et à travers les formes changeantes du beaucoup, de voir le tout dans et à travers ses images infinies. Malgré la nature fracturée, dispersée et conflictuelle de notre expérience, elle écrit qu’il y a une unité qui embrasse et contient notre diversité et qui met toutes les choses en connexion.

Maintenant, alors que j’écoute et lutte pour me souvenir de mon dévouement à l’unicité de toutes les choses, je me heurte à la critique, la honte, un sens de désappointement moral et une indignation personnelle face à l’oppression draconienne que des Israéliens appliquent au peuple palestinien. Comment empêcher de m’armer de colère et de jugement, en me séparant des actions du gouvernement israélien et de tous ses supporters ? Comment conserver mon cœur brisé ouvert, exprimer ma vérité oppositionnelle avec un amour à toute épreuve – comme me l’a enseigné mon grand-père, quelque soit le problème!

Je viens de revenir d’un séjour de plusieurs semaines en Israël/Palestine où j’ai participé au 13

colloque international des Femmes en Noir sur « Résister contre la guerre et l’occupation ». Nous étions plus de 700, pour manifester, pour enseigner et apprendre ensemble, pour dégager de nos nombreuses luttes dans les pays du monde, les leçons de bâtir la paix et de lutte non-violente contre toutes les formes de militarisme et de nationalisme. Alors que mon voyage ne m’avait apporté qu’une photo instantanée, un aperçu de séries de réalités aux multiples facettes et en changement constant, mes yeux et mon cœur se sont remplis d’une réalité remaniée, m’obligeant à démanteler les histoires protectrices qui me restaient et voir clairement ce qui était vraiment devant moi.

J’ai vu une série de barrières en béton séparant les gens de leurs terres, le passé de l’avenir,  un mur blanc imperturbable à califourchon sur deux mondes, les blessures faisant écho et les magnifiant l’un l’autre. J’ai vu la violence faite au sol et au peuple, alors que la tranche aiguisée du bulldozer omniprésent fend une terre qui reposait depuis des siècles, taillant en pièce les ancêtres et leur mémoire. J’ai vu des soldats israéliens gardant une seule petite maison israélienne au sommet d’une colline dénudée, entourée de villages palestiniens pour préparer l’extension des colonies israéliennes. J’ai vu un mur de béton qui divisait en deux la rue principale dans un village palestinien, pour faciliter  le trafic israélien. J’ai entendu un Israélien auquel on demandait de bouger sa voiture du centre d’une rue étroite dans un quartier palestinien de la Vieille ville répondre dédaigneusement, « Pourquoi bougerais-je ma voiture ? Ceci est ma rue. » J’ai vu des hommes et des femmes palestiniens marchant sur le sentier sale conduisant à un checkpoint être sujets aux caprices de jeunes soldats en service. J’ai senti l’odeur de gaz lacrymogène lancé sur des villageois palestiniens à la fin d’une manifestation après que les internationaux aient rejoint la sécurité de leurs bus. J’ai vu le visage souriant et ouvert d’une jeune Palestinienne qui, même si sa maison allait être démolie dans la semaine, nous a offert une pita au sucre pour nous remercier de nous soucier de sa vie et de celle de ses voisins. J’ai vu la fureur sur le visage d’un colon israélien pendant que des manifestants israéliens, internationaux et palestiniens tenaient une vigie à l’entrée de la colonie d’Ariel, serrant les dents tandis qu’il appuyait violemment sur ses freins, et voler hors de sa voiture pour arracher le drapeau palestinien des mains d’un militant local palestinien qui le tenait fièrement en l’air. J’ai vu plusieurs policiers le réfréner ainsi que son indignation qu’une telle manifestation se déroulait dans sa communauté. J’ai vu les efforts et le visage soucieux de notre conducteur palestinien, auquel la police israélienne venait de dire qu’il ne pouvait pas rouler sur les routes stériles israéliennes parce qu’il n’avait pas la plaque d’immatriculation requise, qui demandait chaque fois aux villageois palestiniens si leurs sentiers étroits à ornières supporteraient notre bus, tandis qu’il essayait d’imaginer une route alternative pour nous conduire à destination.

Et chaque fois, j’ai vu les visages tranquillement déterminés des villageois, des militants, des internationaux, dont beaucoup avaient connu deux intifadas. Ce sont les femmes et les hommes qui vivent leur politique jour après jour, avec des pertes déchirantes et aussi un petit succès occasionnel.

Au colloque, il y avait des murs visibles et invisibles avec le potentiel de diviser les femmes. Celles qui voulaient engager des manifestations à action directe et d’autres qui se préoccupaient de la sécurité personnelle. Des femmes centrées sur des questions en rapport avec le conflit Israël/Palestine, et le large paquet de problèmes amené par des femmes de pays du monde. Il y avait des Juives laïques et des Juives religieuses. Des Palestiniennes conservatrices et radicales. Des femmes qui insistaient sur la visibilité lesbienne et celles qui voulaient faire honneur aux normes culturelles conservatrices palestiniennes en lente mutation et les respecter. La complexité et le paradoxe, tout se bousculait. ( ??Complexity and paradox all scrambled)

Pourtant, à Jérusalem, une ville où se chevauchent tant de loyautés et de priorités, les murs qui nous divisaient sont tombés quand nous nous sommes retrouvées dans de petites chambres surpeuplées et que nous avons commencé à parler. On écoutait chacune ; la perspective de chaque femme était respectée et on lui réservait un espace. Il n’y avait pas de joutes oratoires, de disputes, d’interruptions, de critiques. Chaque discussion était complexe, touchant des cordes sensibles dans les histoires et les vies des femmes. Il régnait une grande liberté dans la manière dont nous écoutions, avec de multiples repérages et d’idées, de la patience pour l’inexpérience et le plaisir d’accueillir de nouvelles venues aux questions internationales. J’étais au mieux en moi-même ( ?? I stretched for the best in myself) quand j’étais assise, cercle après cercle de femmes – de l’ex-Yougoslavie, d’Italie, de Grande Bretagne, de Palestine, d’Israël, de Colombie, du Guatemala et des US quand ensemble nous trouvions notre voie dans le maquis d’identités, de solidarités, de nationalismes et de théorie féministe, et sentions notre voie vers un avenir de justice et de paix.. Tandis que j’écoutais, ma respiration devinait plus profonde, plus lente et plus ample.

Rabbi Abraham Joshua Heschel, alors qu’il était contesté par des membres de sa congrégation conservatrice pour avoir choisi de marcher avec  Martin Luther King à Selma, Alabama répondit,

« Mes pieds s’étaient mis à prier. »

Me trouver dans la rue avec des Femmes en Noir, est pour moi, un aspect central de mon expression publique de la Amidah, notre prière quotidienne. Mes pieds ont prié pendant que nous tenions une vigie silencieuse devant le mur de béton qui divise en deux l’histoire et la géographie mais jamais des murs n’augmentent l’espoir ; pendant que les femmes rejoignaient des militants palestiniens, israéliens et internationaux pour chanter des chants de libération à Bi’lin, un village palestinien assiégé dont la terre est confisquée sans pitié pour assurer l’extension de colonies avoisinantes. Nous étions debout en face de soldats israéliens armés et nerveux, nos voix s’élevant dans les airs au-delà des sommets des toits de maisons destinées à être détruites. A côté de nous se tenaient les enfants du village, nous faisant des signes de paix en souriant et nous offrant la seule phrase qu’ils connaissaient en anglais, « What is your name ?, Comment vous appelez-vous ? ».

Mes pieds ont prié quand nous nous trouvions à plusieurs centaines, alignées des deux côtés du checkpoint Kalandia tandis que des milliers de Palestiniens circulaient entre nous avec les papiers nécessaires en main. Certains rencontraient notre regard et faisaient un signe de tête, d’autres circulaient simplement dans le corridor poussiéreux familier dont le passage était clôturé.

Mes pieds ont prié quand j’ai rejoint les militants internationaux à l’entrée d’une colonie israélienne rejoints par une Palestinienne locale qui brandissait fièrement le drapeau national, presque enveloppés par des soldats israéliens et un groupe de véhicules blindés qui étaient là pour nous protéger des colons. Nous étions debout dans le soleil virulent de midi, regardant devant nous tandis que le flot de voitures nous dépassa, conducteurs et passagers nous maudissant, nous montrant le poing, les enfants regardant par les vitrines obscurcies semblant perplexes.

En Palestine, me trouvant devant une maison démolie, une carcasse de béton et de gravats, j’ai récité le Kaddish, la prière juive pour les morts.

Je me sens devenir plus légère. Alors que j’approche la fin de la soixantaine, je trouve le courage de relâcher les lourds emballages de protection, mes défenses familières et flétries. Je sens à présent sur ma peau les vents de possibilité, aussi peu protégée que mon cœur. Il m’a fallu ma vie entière pour atteindre cette place.

 

nederlands

 
top    
     
webdesign & foto's: Lieve Snellings last updated: 29 mei 2006
© 2005 Vrouwen in 't Zwart Leuven