Vrouwen in 't Zwart Leuven - België

Femmes en Noir - Frauen im Schwarz - Women in Black - Mujeres de Negro - Donne in Nero - Zene u Crnom
english

home

wie zijn we

kerngroep

geschiedenis

internationaal

haar verslag

agenda

foto's

links

contact

Ministers, doe uw werk: ontwapen!

Belgische regering: ondersteun dit Duits voorstel!
VS kernwapens weg uit Europa!

Op donderdag 9 juli vond in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel een vergadering van de NAVO-defensieministers plaats. In de marge op de agenda: het voorstel van de Duitse minister van Defensie om de Amerikaanse ernwapens uit Europa terug te trekken. Uiteraard waren de Bomspotters aanwezig om de ministers op hun verantwoordelijkheid te wijzen: ontwapenen!

In verschillende NAVO-landen is de laatste maand het politieke debat over de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens in Europa op gang gekomen. In België keurde de Senaat zonder tegenstem een resolutie goed waarin ze de verwijdering van de kernwapens vraagt. In Noorwegen stelde de fractieleider van de christen-democratische partij, waartoe ook de eerste minister behoort, dat de VS zijn kernwapens uit andere NAVO-landen moet terugtrekken. Maar vooral in Duitsland werd stevig gedebatteerd over de Amerikaanse kernwapens. De Duitse minister van defensie Struck stelde voor om de terugtrekking van de kernwapens op de NAVO-agenda te plaatsen. Eerst zou Duitsland de andere Europese landen waar NAVO-kernwapens liggen consulteren. Honderden Bomspotters stuurden op enkele dagen tijd een e-mailbrief naar de Belgische en Duitse ministers met de vraag dit Duitse voorstel te ondersteunen.
Op donderdag 9 juni vond in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel een vergadering van de NAVO-defensieministers plaats. Op de agenda: het Duitse voorstel om de Amerikaanse kernwapens uit Europa terug te trekken. Uiteraard waren de Bomspotters aanwezig om de ministers op hun verantwoordelijkheid te wijzen : ontwapenen! Foto's van de actie vindt u op http://fme.sincerethought.org/gallery/album125.

Uit verschillende bronnen blijkt dat het Duitse voorstel aan bod is gekomen maar dat niemand, ook  België niet, dit voorstel een ernstige discussie waard vond. De slotverklaring is een herhaling van de officiële nucleaire doctrine van de NAVO: kernwapens zijn een essentieel element in de politieke en militaire solidariteit tussen de Europese NAVO-landen en de Verenigde staten. Een gemiste kans!
Hoe zal onze Belgische Defensie-minister dit uitleggen aan de Senaat, het eerste parlementaire orgaan binnen de NAVO dat de terugtrekking vraagt van de Amerikaanse kernwapens? Hopelijk hebben onze senatoren genoeg haar op hun tanden om onze regering ter verantwoording te roepen. Sterker nog, om te eisen dat onze regering de senaatsresolutie omzet in de praktijk. Het werk van de Bomspotters is nog niet klaar, zoveel is duidelijk. Wordt vervolgd!

Belgische regering: ondersteun dit Duits voorstel!
VS kernwapens weg uit Europa!

Stuur nu uw E-mailbrief aan de bevoegde ministers want het kan helpen
Bomspotting
Forum voor Vredesactie

Er beweegt wat rond de VS-kernwapens in Europa! Er is niet alleen de Belgische senaatsresolutie die om een verwijdering van de kernwapens vraagt. Er is ook het initiatief van de Duitse minister van defensie die de terugtrekking op de NAVO-agenda wil plaatsen. Dit kan een belangrijke eerste stap zijn naar nucleaire ontwapening. Maar we zijn er nog niet. Eerst consulteert Duitsland de andere europese landen waar NAVO-kernwapens liggen. Als we dit in stilte door de NAVO-diplomaten laten behandelen, wordt dit voorstel waarschijnlijk in stilte begraven. Nu is publieke druk nodig. Onze Belgische regering moet dit initiatief van de Duitse regering voluit ondersteunen.

Daarom organiseren het Forum voor Vredesactie en Bomspotting een e-mailactie. Stuur via deze website een brief naar de verschillende ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van de betrokken staten!
schrijf je brief

Aan:
Minister van Buitenlandse Zaken Dhr. De Gucht
Minister van Defensie Dhr. Flahaut


Geachte heer minister,

de Duitse minister van defensie Struck kondigde aan dat hij de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa op de agenda binnen de NAVO wilde zetten, na consultatie van de lidstaten die ook dergelijke kernwapens op hun grondgebied hebben. Wij vragen u om dit voorstel te ondersteunen.

De inzet van één van deze kernwapens brengt een massale vernietiging van mensenlevens met zich mee en is onmogelijk zonder de regels van het internationaal humanitair recht te schenden. De inzet van al deze kernwapens, die slechts een kleine deel van het Amerikaanse kernwapenarsenaal vormen, zou een nucleaire winter veroorzaken, een klimaatsverandering waarbij het huidige broeikaseffect in het niets verzinkt.

Geen enkel gevaar of dreiging kan de aanwezigheid van deze kernwapens blijven rechtvaardigen. De terugtrekking van deze kernwapens is dan ook niet meer dan normaal. Door dit voorstel te ondersteunen voorkomt u dat één van de lidstaten met dergelijke vraag geïsoleerd staat. Een vraag die hoogstens als een uiting van gezond verstand aanzien kan worden.

Het voortbestaan van het Non-Proliferatieverdrag vereist ook vooruitgang wat nucleaire ontwapening betreft. De terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa is zo een stap en kan de aanzet zijn van een nieuw proces van nucleaire ontwapening. Daarom vragen we u te voorkomen dat dit voorstel in werkgroepen en langdurige consultaties begraven wordt.

Met hoogachting,

 

To:
Minister of Foreign Affairs Fischer
Minister of Defence Struck


Dear sirs,

I welcome the announcement of Mr. Struck that he will put the withdrawal of the US nuclear weapons out of Europe on the NATO agenda, after consultations of the member states that also have these nuclear weapons deployed on their territory. I hope you will effectively put this proposal forward, and I have also asked your Belgian colleagues to support it.

The use of one of these nuclear weapons would lead to the massive destruction of human life, and would be impossible without violating the rules of international humanitarian law. The use of all these weapons, which are only a small part of the US nuclear arsenal, would cause a nuclear winter, a type of climate change much more severe than the greenhouse effect.

No danger or threat can justify the continued presence of these nuclear weapons. The withdrawal of these nuclear weapons is a matter of common sense.

The NPT demands progress on disarmament issues as well as non-proliferation. The withdrawal of the US nuclear weapons from Europe could be the start of a new disarmament process. For this reason we ask you to avoid the danger that this proposal becomes buried in working groups and long consultation procedures.

Yours sincerely,

 
top    
     
webdesign & foto's: Lieve Snellings last updated: 15 juni 2005
© 2005 Vrouwen in 't Zwart Leuven