Vrouwen in 't Zwart Leuven - België

Femmes en Noir - Frauen im Schwarz - Women in Black - Mujeres de Negro - Donne in Nero - Zene u Crnom
english

home

wie zijn we

kerngroep

geschiedenis

internationaal

haar verslag

agenda

foto's

links

contact

14e INTERNATIONALE CONFERENTIE
VROUWEN IN ’T ZWART

fotoverslag door Lieve Snellings
verslag op Spaanse TV: informe semanal

VALENCIA SPANJE 16 – 20 AUGUSTUS 2007
http://www.mujeresdenegro.org

persbericht internationale conferentie in Valencia
uitnodiging 14de internationale conferentie WiB in Valencia
beschouwingen conferentie in Jeruzalem door Marianne van de Goorberg
oproep tot algemene boycot van Israel door Ria Convents
final declaration van de internationale WiB Conferentie in Jeurzalem 2005 (engels)
uitnodiging en info WiB conferentie 2005

Persbericht:

Vrouwen in ‘t Zwart is een internationaal netwerk van feministische, antimilitaristische vrouwen vóór Vrede, tegen Oorlog en tegen Geweld op m.n. vrouwen en vóór participatie van vrouwen aan het oplossen van conflicten en het onderhandelen over vrede.

Het internationale netwerkVrouwen in ‘t Zwart viert haar veertiende ontmoeting in Valencia, van 16 – 20 augustus. Deze internationale beweging van vrouwen, die nog steeds wereldwijd groeit, ontstond in Israël in 1988 als reactie op de bezetting van Palestina, toen een groep vrouwen in stilte, in ‘t zwart gekleed – als teken van rouw voor alle slachtoffers van de bezetting – op straat kwam met pancartes waarop de woorden: STOP DE BEZETTING.

Vrij kort daarna breidde de beweging zich uit tot andere conflictgebieden met name in ex-Joegoslavië , Belgrado. De Groep van Belgrado slaagde er niet alleen in om Vrouwen in ‘t Zwart  tot heel ex-Joegoslavie uit te breiden maar organiseerde ook de eerste 10 jaarlijkse Internationale Conferenties van het netwerk. 

Sindsdien worden de internationale conferenties om de twee jaar ingericht, de voorlaatste in 2003 Italië en de laatste in 2005  Jeruzalem,waar besloten werd dat Spanje, wegens de sterkte en de interesse van de Spaanse groep, de 14e conferentie in zou organiseren.

Het onderwerp van de conferentie van dit jaar is:  „relaties tussen vrouwen als alternatief beleid voor Vrede“, om Vrouwen in ‘t  Zwart te stimuleren te reflecteren over zichzelf, haar activiteiten, evolutie en toekomst, met ruimte voor vrouwen van andere landen die lijden onder al dan niet vergeten conflictsituaties. Belangrijke doelstelling, het essentieel belang aantonen om de deelname van  vrouwen te bevorderen in het vermijden van conflicten, het bewerkstelligen van vrede en/of  het beheren van post-conflict situaties.

Ongeveer 400 vrouwen uit 40 landen nemen deel aan deze 14e Internationale Conferentie, zij komen niet enkel uit brandhaarden als Israël, Palestina, Irak, Afghanistan of Columbia; maar ook uit landen waarvan de harde werkelijkheid en conflicten niet begrepen, niet geweten of vergeten zijn.

De lijst omvat vrouwen van Tchetchenië, Guatemala, Cyprus, de Sahara, Marokko, Algerije, ex Joegoslavië, Congo, Zimbabwe, India, de Filippijnen, Australië  tot aan Amerikaanse vrouwen (waar een ruim netwerk van Vrouwen in ‘t Zwart bestaat), en een zeer representatief blok van Europese vrouwen zowel van de Europese Unie als vanuit ex-Oost-Europa.

De plaats van de conferentie is The Hall of Residence, Galileo Galilei, in de Valenciaanse hoofdstad Valencia. Vier dagen lang worden een reeks plenaire vergaderingen en workshops ingericht. Daarnaast zijn er ook culturele en recreatieve bijeenkomsten.

Op zondag 19 augustus om 20h wordt er een stille wake gehouden op het strand van  Malvarrosa, waaraan 400 internationale vrouwen gekleed in het zwart deelnemen.

Vrede heeft vrienden nodig ! Wij hopen dat wij, samen met lokale en nationale media, de STEMMEN VAN VROUWEN onder de aandacht kunnen brengen, stemmen van vrouwen die weigeren het slachtoffer te zijn van oorlogen en geweld, stemmen van vrouwen die werken voor vrede, stemmen van vrouwen die hard nodig zijn in onze zo zwaar gemilitariseerde wereld.

vertaling: Marianne van de Goorberg

persbericht internationale conferentie in Valencia
uitnodiging 14de internationale conferentie WiB in Valencia
beschouwingen conferentie in Jeruzalem door Marianne van de Goorberg
oproep tot algemene boycot van Israel door Ria Convents
final declaration van de internationale WiB Conferentie in Jeurzalem 2005 (engels)
uitnodiging en info WiB conferentie 2005

 

uitnodigingsbrief van Vrouwen in 't Zwart Spanje:

Lieve collega's, metgezellen en vriendinnen van het Internationale Netwerk Vrouwen in ‘t Zwart:

Tijdens de laatste Internationale Conferentie van WiB in Jeruzalem hebben wij, Vrouwen in ’t Zwart Spanje, ons geëngageerd om de volgende Internationale Conferentie  van Vrouwen in Zwart te organiseren. Plaats en data: Valencia ,16 tot 20 augustus. Wij hebben een aantal voorbereidende vergaderingen gehouden en hebben een startpunt ontworpen voor dit project.

Wij willen dat onze volgende Internationale conferentie ruimte biedt voor reflectie, een plaats waar wij samen nadenken over onszelf, over onze perspectieven en over onze toekomst als Internationaal Netwerk Vrouwen in ‘t Zwart.

Wij wensen dat die ruimte voor reflectie zo participerend mogelijk is. Daarom zenden wij u deze voorafgaande schets. Op deze manier kunnen wij allemaal in onze diverse plaatselijke groepen over het project nadenken en de inhoud van de meetings en deelname aan de conferentie verbreden en versterken.

Aangezien het een conferentie is waar wij willen nadenken over onszelf en onze toekomst als netwerk, willen wij dat deze bijeenkomst uitsluitend voor vrouwen is.

 Wij willen op deze bijeenkomst ook ruimte creëren voor  "Vrouwen van de Wereld" en verschillende vrouwen van andere vrouwengroepen uitnodigen, met een ideologie gelijkaardig aan die van Vrouwen in ‘t Zwart.

Wij zouden graag zien dat deze conferentie een plaats is waar de jongeren in Vrouwen in ‘t Zwart leidinggevende rollen opnemen, wij hopen dat meer jongeren aanwezig zijn en, actiever dan in vorige conferenties het geval was,  zullen deelnemen.

Ten slotte zijn wij heel blij te kunnen meedelen dat wij een plaats gereserveerd hebben met zowel logies- als ontmoetingsfaciliteiten. De conferentie vindt plaats in het  Colegio Mayor Galileo Galilei (een universiteitsstudentenhuis), dat 600 vrouwen kan herbergen, voornamelijk in tweepersoonskamers. Bovendien heeft dit centrum verschillende vergaderlokalen met audio/visuele uitrusting.
Bovendien heeft de Universidad Politecnica van Valencia aangeboden dat wij een auditorium naast het  Colegio Mayor mogen gebruiken om de plenaire sessies e.d. te laten plaatsvinden.
Dit gebouw is gelegen naast het Malvarrosa strand, waar we ons in onze vrije tijd kunnen ontspannen.

Wij organiseren een vergadering op 18-19 november 2006  in Valencia om de conferentie voor te bereiden en wij verwelkomen iedereen die naar deze vergadering wil komen.
Wij kijken uit naar jullie ideeën en commentaar.

In vriendschap, vrede en solidariteit,
Mujeres de Negro – Valencia

 

VOORSTEL VOOR DE 14DE INTERNATIONALE CONFERENTIE
VAN VROUWEN IN ’T ZWART TEGEN OORLOG,
VALENCIA – AUGUSTUS 2007

Thema – relaties onder vrouwen als alternatieve vredespolitiek:
Vrouwen in ’t Zwart reflecteren over Vrouwen in ’t Zwart

1. INTRODUCTIE / VOORGESCHIEDENIS:

Vrouwen in Zwart is een Internationaal Collectief van vrouwen tegen oorlog, de duidelijkste en wreedste uiting van structureel geweld inherent aan het patriarchale systeem. Wij zijn feministes, pacifisten en antimilitaristen en wij ijveren voor mensenrechten en tegen alle vormen van geweld waar vrouwen over heel de wereld onder lijden.

Deze internationale beweging ontstond in Jeruzalem in 1988 toen een groep van vrouwen besliste de straat op te gaan, in het zwart gekleed en in stilte, om zo te protesteren tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. De geschiedenis van de beweging zal onder de titel "VROUWEN in ‘t ZWART, onze collectieve herinnering" beschreven te worden.

2. VERANTWOORDING

Een van de fundamentele acties van het Internationale Netwerk van Vrouwen in Zwart is de absolute verwerping van gewapende conflicten, van een gemilitariseerde maatschappij (die wij bekijken als de uiterste uiting van een patriarchale structuur) en haar bron van inkomsten en continuering. Een andere fundamentele actie is het analyseren van  en de zoektocht naar alternatieven gebaseerd op feministische gedragsnormen met als doel het ontmantelen van een op geweld gebaseerd systeem, het opbouwen van een vreedzame samenleving met respect voor verschillen.
Voor Vrouwen in ‘t Zwart impliceert dit een aanhoudend aanklagen van het geweld dat uitgeoefend wordt in verschillende machtsposities (regering, staat, nationaal, cultuur, godsdienst of familie) met betrekking tot mensen of culturen die niet aan de macht zijn.

In elk van deze gevallen zijn, niet toevallig, vrouwen de voornaamste en belangrijke slachtoffers van alle soorten van geweld: moorden, verkrachting, verminking, lichamelijke of psychologische mishandeling, sekshandel, handel in lichaamsorganen, extreme armoede, ontkenning van hun bestaan (van hun noden en verlangens, van hun woorden en acties).

Het geweld tegen vrouwen is algemeen en extreem in tijden van oorlog (verkrachting als  oorlogsbuit; ontbering van hun huizen, familie en cultuur; leven als vluchtelingen; moeders van dode zonen of van kinderen die tegen hun wil strijders zijn, beroofd van hun recht tot spreken , beroofd van hun identiteit, gebruikt als object om de onderdrukte te vernederen of om de overwinnaar te eren);  Dit geweld is verraderlijk, wordt onzichtbaar en "genormaliseerd" in toestand van "veronderstelde" vrede.

De patriarchale structuur, voortkomend uit het zich gewelddadig toe-eigenen van andermans lichaam, seksualiteit, kinderen, eigendom en goederen en de gedachten van vrouwen, gebaseerd op hun verschil (in het bijzonder hun capaciteit voor reproductie), wordt de norm.

Het wint aan kracht en breidt zich uit naar alle groepen die verschillend zijn van degenen die aan de macht zijn , politiek, economisch, godsdienstig of familiaal en het handhaaft zich door lichamelijk geweld, door gewoonte en wetten, of wapens, zowel in het dagelijks leven als in tijd van oorlog.

Vanuit dit perspectief bekeken maken dood en geweld dat samengaat met oorlog, infibulatie (manipulatie van seksuele organen om copulatie te voorkomen) en verminkingen die kinderen in veel gebieden in Afrika moeten ondergaan, deel uit van hetzelfde scenario . Ze hebben dezelfde structurele oorsprong als de lichamelijke vernietiging en echtelijke verkrachtingen die veel vrouwen in het Westen thuis, in hun eigen bedden ondergaan, de veelheid van chirurgische ingrepen en kwellingen waaraan de jeugd in onze landen zich onderwerpt om een zekere esthetische norm te bereiken.
Bovendien zijn vrouwen onderworpen aan huiselijk geweld (zoals psychologische mishandeling, geslagen worden, verwaarlozing) en meisjes worden verkracht door leden van hun eigen familie.
Verder ervaren vrouwen pesterijen op de werkplaats, seksuele aanvallen en de ontelbare manieren waarop wij vrouwen genegeerd worden, gemarginaliseerd, onzichtbaar gemaakt, bespot, bekritiseert en vervreemd (levend vervreemd zelfs van onze eigen noden en emoties).

Ons perspectief komt voort uit het gevoel dat  wij deel uit maken van een groep,  gemanipuleerd door een patriarchale structuur; wij identificeren ons met alle vrouwen en voelen verwantschap met andere onderdrukte groepen, in zoverre dat, en tot op zekere hoogte, we allemaal, zowel mannen als vrouwen, in verschillende graden van intensiteit en gevaar vervreemd zijn.
De vervreemdingsgraad hangt af van het geluk of ongeluk dat iemand heeft onder een bepaald politiek systeem te leven, te leven in streken met meer of  minder macht, te leven in een cultuur die meer of minder kerkelijk georiënteerd en flexibel is, of al of niet als vrouw je leven te delen met mannen die geen gebruik maken van hun privileges.

Samenvattend is ons kader als volgt:

- Geweld tegen vrouwen als oorsprong, steun, voortzetting en reproductie van de patriarchale structuur, die bezit wenst te nemen van iedereen en alles dat anders is wil vernietigen. Identificeren van de verschillende soorten van geweld, tijdens en na oorlogen, tijdens perioden van gewapende vrede: verkrachting, dood, lichamelijke en psychologische agressie op straat, op het werk, thuis, tijdens gewapende conflicten.  Alles gebaseerd op, en als consequentie van,  de patriarchale maatschappij waarin wij leven.

FOCUS VAN ONS WERK

Binnen dit kader is het thema dat wij voor onze volgende internationale bijeenkomst voorstellen: Relaties tussen vrouwen als alternatieve vredespolitiek: Vrouwen in ’t Zwart reflecteren over Vrouwen in ‘t Zwart. Dit onderwerp is noch nieuw noch willekeurig gekozen. Het valt samen met de basisprincipes van Vrouwen in  ‘t Zwart, waarvan wij geloven dat het belangrijk is, noodzakelijk zelfs, dat wij die voortdurend herbekijken en sturen.

Wanneer wij een blik werpen op ons recent verleden, op de slogans en motto’s van vroeger en op de groepen die Vrouwen in ‘t Zwart opgericht hebben, dan vinden wij het volgende:
 
"Onze regeringen zijn vijanden, maar wij zijn vriendinnen en eenstemmig verklaren wij dat we geweld verwerpen". (Vrouwen in ‘t Zwart van Palestina en Israël, 1988) "

“Spreek NIET in onze naam, wij spreken voor ons ZELF". (Vrouwen in  ‘t Zwart, Belgrado, 1992)

In veel geschriften en performances van Vrouwen in ‘t Zwart werd de legende van Cassandra als model gebruikt, op wiens waarschuwingen tegen de oorlog geen acht werd geslagen omdat het de woorden van een vrouw waren (ontbreken sociale betekenis en waarde). Tegenwoordig is dat ook nog het geval.

In onze eerste persoonlijke ontmoetingen en collectieve meetings, deelden wij de gedachten en de hoop dat wij "als wij een web kunnen weven dat alle vrouwen van de wereld omvat, wij een kritisch aantal vrouwen bereiken die een cultuur van vrede mogelijk maakt, welke automatisch groeit en zich vermenigvuldigt, dan is een transformatie van een gewelddadige structuur geen ongrijpbare utopie meer en kunnen wij oorlogen stoppen omdat vrouwen die zich verenigen de wereld kunnen doen stilstaan".

In al deze eerste gedachten, en nog veel meer, zoals diegene die dikwijls herhaald en herschreven werden in workshops: "Zusterschap en solidariteit van vrouwen als alternatieve politiek", verwijzen wij op een expliciete of indirecte wijze naar een eigen en ander soort woorden, om relaties onder onszelf geldig te maken en toe te wijzen, opdat vrouwen personen kunnen worden met legale rechten en kunnen deelnemen aan het sociaal politieke leven waardoor "onze eigen woorden" sociale betekenis en waarde krijgen.

Alle sociaal politieke structuren definiëren de verhoudingen onder hun leden en aan de andere kant, zien we dat onderlinge verhoudingen op hun beurt leiden tot een structuur, dus om een nieuwe structuur te creëren is het noodzakelijk dat men de verhoudingen verandert.

Wij menen dat de veranderingen die het mogelijk maakte dat vrouwen deel nemen aan de arbeidsmarkt, de politiek en het openbaar leven in het algemeen, geen  wezenlijke verandering in de patriarchale structuur gebracht hebben.

Wezenlijke verandering is onmogelijk indien onze relaties doordrongen en geleid blijven door de standaard en waarde van de patriarchale structuur, zoals: hiërarchie, manipulatie van verkrijgbare informatie, vooringenomen communicatie zowel in wat is uitgezonden als in wat gehoord wordt, enz. Dat zijn de verhoudingen die ingeburgerd zijn.

Ons doel als Vrouwen in ‘t Zwart is een einde te maken aan een cultuur van geweld, overheersing, lichamelijke agressie, vernietiging van het vriendschappelijk samenleven en de afbraak van het leefmilieu. Het is onmogelijk om een cultuur van vrede te creëren zonder  de patriarchale structuur te veranderen, die zo diep ingeworteld is in de gewoonte om zich vrouwenlichamen toe te eigenen en hen te gebruiken als voorwerp, een praktijk die uitgebreid is naar alle mensen die “anders” zijn, zowel mannen als vrouwen, een structuur die in stand gehouden wordt door geweld.  Wij menen dat een van de wegen om verandering teweeg te brengen is, het scheppen van waardevolle relaties onder vrouwen, gelijkwaardig en solidair, zonder hiërarchie,zonder privatisering van informatie, zonder manipulatie enz. welke inherent zijn in de relaties van een patriarchale structuur.

Samenvattend is de focus van ons werk:
Structuren veranderen door de onderlinge verhoudingen die structuren in stand houden of versterken te veranderen.
Relaties tussen vrouwen als de motor van sociale verandering.

 

3. DOELEN

Algemeen doel: De transformatie van de patriarchale structuur van geweld gesteund door militarisme, kapitalisme, neoliberalisme enz. zowel in tijd als ruimte, in een structuur van vriendschappelijk samenleven binnen verscheidenheid, wederkerigheid, zorg en respect onder mensen en bij uitbreiding, het ecosysteem dat ons ondersteunt.

 • introduceer en verduidelijk de situatie, oorzaken en gevolg, van geweld tegen vrouwen in de verschillende context waarin het gebeurt.
 • Maak de acties van vrouwen in conflictzones zichtbaar.
 • maak mechanismen van sociale en militaire controle in het dagelijkse leven bekend.
 • Consolideer de acties die vrouwen in conflictzones uitvoeren als alternatief voor sociale verandering.
 • Creëer een ruimte waar emotionele en politieke dialoog kan plaatsvinden om te communiceren en het zich eigen maken van onze ideeën en acties vanuit een feministisch oogpunt en politiek.
 • Versterk de netwerken van Vrouwen in ‘t Zwart en hun banden met andere vrouwengroepen.
 • In onze relaties met vrouwen, leef de alternatieve politiek van Vrouwen in ‘t Zwart

 

4. AGENDA / SCHEMA VAN ACTIVITEITEN

 • Werk: Workshops en plenaire sessies, dagelijks 10:00 - 13:30 en 16:30 - 20:00.
 • Activisme: Groepssamenkomsten en performance op de 3de dag van de conferentie.
 • Cultureel: Concerten, theater, tentoonstellingen en andere activiteiten iedere dag.

 

5. PROCEDURES

I. PARTICIPATORISCHE RUIMTEN VOOR REFLECTIE - 4 sessies

Grote salon: Uitleg over een onderwerp gedurende maximum 45 minuten, door 4 of 5 vrouwen van verschillende groepen en verschillende landen, om zo wijd en divers mogelijke visies voor te stellen. De moderatrice kan vragen of onderwerpen voorstellen om te bespreken.

Opdelen in werkgroepen met een maximum van 40 vrouwen per groep. Probeer groepen te creëren die tweetalig zijn. 1 of 2 moderatrices zullen helpen focussen op het onderwerp.
Besluiten worden verzameld .
Plenaire vergadering aan het einde van de dag om de besluiten van elk groep of gecombineerde besluiten te communiceren (indien de moderatrices een kans hebben gehad om hen te coördineren). Een half uur.

Nodig alle groepen van Vrouwen in ‘t Zwart uit om aan deze sessies deel te nemen, zowel voor de voorbereiding van de onderwerpen als om deel te nemen aan de tafel voor explicatie of voor het coördineren in groepen.

De presentatie van de gespreksonderwerpen op de conferentie zal het resultaat zijn van het werk van de voorbereidende Group EN de antwoorden van ons NETwerk.

II. WORKSHOPS

Rond geselecteerde onderwerpen, rekening houdend met de suggesties van het Internationale Netwerk.

 

6. BESCHRIJVING VAN DE RUIMTES

 • Auditorium voor de plenaire zittingen, met simultane vertaling en audiovisuele uitrusting.
 • Zitkamers en andere ruimtes in het Colegio Galileo Galilei voor workshops en voorbereiding van de prestatie en de activiteiten.
 • Groene ruimtes op de campus voor groepsmeetings en buitenactiviteit.

 

7. REGISTRATIE

 • Prijs
 • Inschrijving vóór: ……
 • Plaats van samenkomst

 

I. INHOUD VAN DE ACTIVITEITEN  en RUIMTES VOOR PARTICIPERENDE REFLECTIE

 1. Onszelf: het kernpunt voor onze reflectie is: wijzelf als subject van geweld: Vragen om in groep rond te werken:
   • Van waar komt geweld?
   • Van wat ben ik bang?
   • Van waar komt die angst?
   • Hoe en door wie wordt geweld uitgeoefend?
   • Hoe hebben wij ons zelf bewust gemaakt? (van ons feministisch standpunt, pacifisme, antimilitarisme, milieuactivisme , enz.)


 2. PROCESSEN.  Het kernpunt voor reflectie is: vertrekkend van het bewust worden van de situatie van het geweld, veranderen van standpunt en relaties. 
  Geweldloos activisme

  wat hebben wij in dit proces weggegooid en wat wij hebben ons eigen gemaakt als positief? Wat hebben wij geleerd?
  Voorbeelden van mogelijke benaderingen voor groepsdiscussies:

   • slachtoffer > Activist
   • Schuld > Verantwoordelijkheid
   • Passiviteit > Actie
   • Angst  > Kracht
   • Angst voor de vijand > Solidariteit met anderen
   • Onrecht > opstandigheid
   • Van verontwaardiging en protest > Alternatieven, voorstellen, actie
   • Proces van verandering vanuit lesbienne oogpunt
   • Acties voor transformatie: Vrouwen in ’t Zwart


 3. CONFLICTEN: het kernpunt voor reflectie is : onze onderliggende relaties die al dan niet leiden tot een structuur die geweld uitlokt.
  Vanuit  welk gezichtspunt vestigen wij als Vrouwen in ‘t Zwart onze relaties:

  (1) Gebaseerd op relaties die het patriarchaat ons dicteert ?
  Voorbeelden: gevoelens , broederschap, zusterschap, gelijkheid, moederschap, competitie, geen rekening houden met de woorden en acties van anderen. Angst voor discussie en verschillende manieren van denken of doen. De moeilijkheid akkoorden te sluiten en/of overeenkomsten en/of allianties aan te gaan, afwijkende mening te verhelderen en verscheidenheid te promoten


  (2) Gebaseerd op de mannelijke rol ?

  Voorbeelden: macht, autoritair, diskwalificatie, vernietiging van de ander, overheersing, ge/misbruik van anderen en wat zij doen

  (3) Hebben wij andere wegen om met conflicten om te gaan ? Hoe komen wij tussen in het oplossen van conflicten ?
  Voorbeelden:
  De expliciete erkenning van de prestaties en waarde van vrouwen.
  De bemiddeling door vrouwen.
  Benader een conflictoplossing zodat er een billijke rechtvaardiging is voor alle partijen in plaats van een win-verliessituatie (verwijder uit onze talen alle zinnen die gebaseerd zijn op oorlogsterminologie)


  (4) Van andere perspectieven ?

  Voorbeelden: vredesopvoeding, geweldloos verzet. Feministische bemiddeling

 4. Netwerken: het kernpunt voor reflectie is: praten over het internationale netwerk van Vrouwen in ’t Zwart en hun relatie met andere netwerken.

  (1) waarom hebben wij netwerken en welk doel dienen ze?  bespreek inhoud en ideologie.

  (2) Willen wij het Vrouwen in ‘t Zwart netwerk verder verbreden en verdiepen?

  (3) waarom zijn netwerken heel efficiënt in zware conflictsituaties, maar niet in conflicten met een kleinere intensiteit?

  (4) Wat stel je jezelf voor van het netwerk of de groepen die haar vormen? 5. Praat over de volgende punten:

  a. Management en organisatie van het netwerk

  b. Gezamenlijke acties van het Internationale Netwerk van Vrouwen in ’t Zwart

  c. Significantie en waarde van de acties die wij uitdragen via het netwerk die ons
      alternatieve politiek tonen.

  d. Relaties met andere groepen van feministische vrouwen.

 

INHOUD VAN HET PROGRAMMA

RUIMTEN: REFLECTIE

KERNPUNTEN

VOORBEELDEN VAN ONDERWERPEN OM IN GROEP ROND TE WERKEN 

 

 

ONSZELF

Geweld tegen vrouwen

 

Onze getuigenissen gebaseerd op persoonlijke en collectieve ervaringen

Waar komt geweld vandaan?
Waar ben ik bang voor ?
Waar komt die angst vandaan ?
Hoe en door wie werd het geweld uitgeoefend ?
Hoe zijn we bewust geworden ? (gebaseerd op ons feministisch, pacifistisch, antimilitaristisch, ecologisch standpunt…)

 

 

 

PROCES

 

 

Beginnend met bewust worden van geweld, verandering van attitudes en relaties

Geweldloos activisme

Proces om te discuteren:

slachtoffer > activist
schuld > verantwoordelijkheid
passiviteit > actie
angst voor de vijand > solidariteit met anderen
angst > kracht
sociaal onrecht > burgerlijke ongehoorzaamheid
verontwaardiging en protest > alternatieven, voorstellen, actie
proces van verandering vanuit lesbisch oogpunt
acties voor transformatie: Vrouwen in ’t Zwart

 

 

 

 

 

 

 

CONFLICT

 

 

 

 

 

 

 

onze onderliggende relaties die al dan niet leiden tot een structuur die geweld uitlokt.

Vanuit welk gezichtspunt vestigen wij als Vrouwen in Zwart onze relaties:

1 Gebaseerd op relaties die het patriarchaat ons dicteert?   Voorbeelden: gevoelen, broederschap, zusterschap, gelijkheid, moederschap, competitie, geen rekening houden met de woorden en acties van anderen. Angst voor discussie en verschillende manieren van denken of doen. De moeilijkheid akkoorden te sluiten en/of overeenkomsten en/of allianties aan te gaan, die een afwijkende mening verhelderen en verscheidenheid promoten.

2. Gebaseerd op de mannelijke rol ?
voorbeelden: macht, autoritair, diskwalificatie, vernietiging van het andere, overheersing, ge/misbruik van anderen en wat zij doen

3. Hebben wij andere wegen om met conflicten om te gaan ? Hoe komen wij tussen in het oplossen van conflicten ?
voorbeelden: De expliciete erkenning van de prestaties en woorden van vrouwen. Benader een conflictoplossing zodat er een billijke rechtvaardiging is voor alle partijen in plaats van een win-verliessituatie (verwijder uit onze talen alle zinnen die gebaseerd zijn op oorlogsterminologie).
Leer conflicten benaderen op een andere manier

4. Van andere perspectieven ?
Voorbeelden: vredesopvoeding, geweldloos verzet. Feministische mediatie

 

 

NETWERK

 

 

Internationaal netwerk van Vrouwen in ’t Zwart en haar relatie met andere netwerken

Verbreding en verdieping van ons inzicht over ons netwerk en hoe het zich verhoudt tegenover haar deelneemsters, inhoud en ideologie, management en organisatie
- wat verwachten wij van het netwerk of de groepen die het vormen?  (asamblearismo – groepsbeslissing bij consensus, horizontale communicatie, enz.)
- willen wij ons netwerk verbreden en verdiepen?
- waarom zijn netwerken heel efficiënt in zware conflictsituaties, maar niet in conflicten met een kleinere intensiteit?
- hoe moeten we samenwerken met andere vrouwengroepen?

 

WORKSHOPS
Tijdsindeling.  De derde dag kan tot 19:30 duren.

Selecteer onderwerpen en hoe zij voorbereid moeten worden. Beslis of andere groepen uitgenodigd moeten worden deel te nemen of stel nieuwe onderwerpen voor. De onderwerpen kunnen voorbereid worden door vrouwen uit verschillende landen, zoals bij vroegere conferenties gebeurde.

Schets een algemene methodologie voor de workshops.

 

ANDERE  VOORSTELLEN OM IN GEDACHTEN TE HOUDEN

Voor ontspanningsruimtes: Bereid van alles voor: poëzie, audiovisueel, muziek, theater, enz.  Dit alles zal gebracht worden door hen die het voorbereid hebben.

Bied een kans voor input aan groepen van Vrouwen in ‘t Zwart die niet deelnamen aan de ruimte voor reflectie of workshops. Dit kan als salpicaduras (speakers corner of vrij podium), op een geschikt moment of op een speciale dag die voorbehouden wordt aan Vrouwen van de Wereld.

Het voorstel voor het planning van activiteiten is als volgt:

Eerste dag

Tweede dag

Derde dag

Vierde dag

Morgen

Morgen

Morgen

Morgen

Onszelf: 3 u 30 min

Conflicten

Vrouwen van de Wereld 90 min

Besluiten en voorstellen

Namiddag

Namiddag

Namiddag

Namiddag

Proces

Netwerk

Workshops van 16.30 tot 19.30

Afscheid en vertrek

 

Workshops 90 min

Concentratie (actie) op de playa de la Malvarrosa

Rally at Malverrossa Beach

 

VROUWEN VAN DE WERELD:

Dit deel van de conferentie is voorbehouden voor gesprek met speciaal uitgenodigde gasten die met Vrouwen in ‘t Zwart onze idee over activisme en vrede delen.  Deze ruimte is bedoeld om de netwerken van Vrouwen in ‘t Zwart en hun verbindingen met andere vrouwengroepen te versterken.

Wij reserveren de namiddag voor de officiële start van de Conferentie om alle vrouwen te begroeten en om de verschillende groepen voor te stellen.

http://www.mujeresdenegro.org   -   info@mujeresdenegro.com
vertaling: Lieve Snellings, WiB Leuvenn met dank aan Marianne en Kristiaan

 

persbericht internationale conferentie in Valencia
uitnodiging 14de internationale conferentie WiB in Valencia
beschouwingen conferentie in Jeruzalem door Marianne van de Goorberg
oproep tot algemene boycot van Israel door Ria Convents
final declaration van de internationale WiB Conferentie in Jeurzalem 2005 (engels)
uitnodiging en info WiB conferentie 2005

 

 

BeschouwingenConferentie WiB in Jeruzalem
door Marianne van de Goorberg

Terug van een heel goed georganiseerde en boeiende Internationale Conferentie van Vrouwen in het Zwart in Jeruzalem met als thema: Vrouwen verzetten zich tegen Bezetting en Oorlog, en daarna rondgereisd door de bezette West-Bank , de Salfit regio (Mashe, Marda? Hares, de Ariel nederzetting, Buruqin, met de vrouwen van de IWPS*), Bethlehem en Ramallah ……….waar ik opnieuw met eigen ogen heb kunnen zien wat de Bezetting betekent voor het dagelijkse leven en de toekomst van het Palestijnse volk: de CHECKPOINTS , de APARTHEIDSMUUR, de VERWOESTE HUIZEN, de SETTLEMENTS op PALESTIJNS GRONDGEBIED, het GEBREK aan VRIJHEID om te GAAN en te STAAN WAAR en WANNEER MEN WIL, het……….

Het wordt steeds erger en ik begrijp niet hoe dit allemaal kan gebeuren en blijven doorgaan onder de ogen van de Internationale gemeenschap, de Verenigde Naties, Europa en van ons allemaal, gewone mensen van de zogenaamde beschaafde wereld, het is 2005 !! Ik kan niet zeggen dat ik van niets wist.

Hoe kan ik dit alles rijmen met de droeve geschiedenis van het volk van Israël, van het Joodse volk ?

Ik bezocht Yad Vashem, ik wandelde door de Tuin van de Rechtvaardigen onder de Naties, ik zag de Pilaar van de Heldendaden, ik stond zwijgend in de grote Hal ter Herinnering aan de Kampen, ik werd ontroerd door de symboliek van de duizenden lichtjes, als een sterrenhemel, in de ruimte ter Nagedachtenis aan de omgekomen Kinderen, ik zag de Veewagen hoog boven de bomen, ik werd diep geraakt in het Historisch Museum ………. en al die tijd was er iets in mijn achterhoofd, vooral toen ik er enkele uitspraken las van beroemde en gewone mensen in de veertiger jaren:

“ een land is niet enkel wat het doet het is ook wat het toelaat” Kurt Tucholsky Duitsland
“ een land is niet enkel wat het doet het is ook wat het toelaat” Kurt Tucholsky Duitsland
“muziek zonder muren” Wladyslaw Szlengel, Getto van Warschau
“…..en U, Naties, waarom zwijgt U: Ziet U dan niet hoe wij uitgeroeid worden ? Waarom zwijgt U” uit het dagboek van een vrouw in ’n bunker tijdens de opstand in het Getto van Warschau
“hier in deze wagen ben ik Eva…..met Abel mijn zoon, als u mijn andere zoon Kaïn, zoon der mensheid, ziet. Vertel hem……….” inscriptie in de Veewagen
“Jerusalem – een metropool voor alle landen “ In de expositie over Jerusalem in de Toren van David

Ik hoef niet uit te leggen wat het iets was/is in mijn achterhoofd........
* IWPS: International Women’s Peace Service top

persbericht internationale conferentie in Valencia
uitnodiging14de internationale conferentie WiB in Valencia
beschouwingen conferentie in Jeruzalem door Marianne van de Goorberg
oproep tot algemene boycot van Israel door Ria Convents
final declaration van de internationale WiB Conferentie in Jeurzalem 2005 (engels)
uitnodiging en info WiB conferentie 2005

 

Oproep tot algehele boycot van Israël
door Ria Convents

Samen met elf Belgische vrouwen nam ik deel aan de dertiende Internationale Konferentie van Women in Black, de intussen wereldbekende vrouwenvredesbeweging (in 2003 nog genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede). Met een 750-tal vrouwen uit tientallen landen van de wereld ontmoeten we elkaar in Oost-Jeruzalem, waar de organisatie in handen was van Palestijnse en Israëlische vrouwengroepen.

Women in Black doet aan “bridge-building”, hetgeen onmogelijk kan gezegd worden van de Israëlische politiek. Na de Oslo-akkoorden van 1993 (waar de Palestijnen zich akkoord verklaarden om de staat Israël te aksepteren met de grenzen van de 1967-oorlog, de zogenaamde “green-line”) hebben de Israëlische regeringen verwoed verder gebouwd in de Westbenk, ver oostelijk van de groene lijn.
Zo zijn bv. al de heuvels rondom Bethlehem volgepropt met aartslelijke settelments. Anderhalf jaar geleden begon de Israëlische regering met de bouw van de MUUR VAN DE SCHANDE , een rasechte apartheidsmuur. Bethlehem bv. is nu (in augustus 2005) volledig ommuurd met betonnen platen van acht meter hoog. enkel de toegangspoort ontbreekt nog. Volkomen terecht hebben de Palestijnen er op geschilderd “Getto, Warschau 1943, Bethlehem 2005”

De reden? Er valt geen andere reden te bedenken dan dat men de Palestijnen wil wegpesten, ekonomisch wurgen (er wordt geleefd van toerisme en er zijn niet veel toeristen die het aandurven om tóch naar daar te trekken, hetgeen perfekt kan).

Ook onze media (sterk onder invloed van Amerikaanse en Israëlische druk) stelt grotendeels dat de muur er moest komen omwille van de veiligheid.
Ter plaatse hebben wij kunnen vaststellen dat deze muur TOTAAL NIETS te maken heeft met veiligheid.
Hoe anders is het te verklaren dat de taktiek steeds dezelfde is: namelijk dat de muur opzettelijk zo gebouwd wordt dat een dorps- of stadsgemeenschap volledig wordt afgesneden van haar velden eromheen ?
De bewoners zullen vanaf nu steeds toestemming moeten vragen om naar hun velden te mogen gaan; de ene keer zal hen dit toegestaan worden (met véle kilometers te gaan om er nog te geraken); je mag er donder op zeggen dat het stilaan meestal verboden wordt, waarna de bewoners gedesillusioneerd zelfs geen toestemming meer zullen vragen.
Gevolg: het Israëlisch beleid stelt vast dat er hier “verlaten” gronden zijn en…. annexeert.

In het noorden van de Westbank hebben we de muur tot wel 25 kilometer binnen de groene lijn zien lopen. Hierdoor kan bv. de illegale enorme kolonie van Ariel geannexeerd worden met Israël. De modernste wegen ernaartoe, zijn niet toegankelijk voor Palestijnen. Het is de reinste Apartheid.
Op de heuvels ligt een vervuilende industriële site, waarschijnlijk metaalnijverheid. Het afval wordt gedumpt in de Palestijnse valleien. Geiten drinken van het vervuilde groenachtige water (voor het overige is het er kurkdroog in augustus). Het zullen in de eerste plaats Palestijnen zijn die zullen kreperen van diverse ziektes of geëxploiteerd worden als goedkope arbeidskrachten wanneer het de bedrijven uitkomt.
Het is onbegrijpelijk dat de kolonisten niet beseffen dat óók zij op een dag zullen geveld worden door de industrie waarvan de vervuiling zowat het enigste is dat niet zal stoppen aan de muur van de schande.

Iets verderop is men al begonnen met het platbuldozeren (nog wel met onze eigenste Caterpillar-buldozers) van een volledig dorp, voor de Israëlische bewindvoerders om de simpele reden dat uitgerekend dààr de muur moet lopen….
De UNO bezorgt tenten aan de daklozen, en voor de rest” tirez votre plan” !

In onze media komt dit alles zelden aan bod en nooit als head-line.
Ik kom terug uit Jeruzalem en hoor op het nieuws “Palestijnen op de Westbank doodgeschoten omdat het terroristen waren”. Waarom horen we zo zelden de andere kant van de medaille, in het kader van het bruggen-bouwen ?
De ontruiming van Gaza wordt voorgesteld als een nederlaag voor Israël, niets is minder waar als men de bouwwoede en de inpalming ziet in Oost-Jeruzalem en de rest van de Westbank.
De Israëlische lobby is zeer sterk. Een oproep tot algehele boycot van Israël wordt door bepaalde NGO’s terug ingetrokken nadat in de VS gedreigd wordt de subsidiekraan dicht te draaien voor de zusterorganisatie.

Ikzelf maak nu al mee dat mijn post vanuit Jeruzalem werd opengemaakt en voor de helft niet doorgestuurd, aldus in beslag genomen ! Er zat nochtans niets “staatsbedreigend” in en zeker niks wat de Israëlische veiligheidsdiensten nog niet wisten: een map met informatie van The Union of Palestinian Women, een aantal privé-kaartjes met adressen (o.m. van de groep Gay and Lesbian Palestinians, of van The International Women’s Peace Service), zelfs mijn stickers en steunkaartjes van het Israëlische Vrouwencentrum Kol Ha Isha.
Ik protesteer bij de Israëlische ambassadeur (met kopie aan onze Minister van Buitenlandse Zaken). Een land dat beweert een demokratie te zijn, hoeft niet zo kinderachtig te doen, minstens mijn rechten niet te schenden.

Sharon en de zijnen beweren, te spreken in naam van alle joden ter wereld.
Niets is minder waar.
Op de konferentie waren vele joodse vrouwen en ieder van hen zegt klaar en duidelijk “NOT IN MY NAME”.

Om de steeds groter wordende wanhoop en miserie te lijf te gaan, zullen alle joodse mensen ter wereld, die niet akkoord zijn met deze politiek van het zionisme (hetgeen nu echt wel rascistische trekken heeft), nog méér hun stem moeten verheffen,nog méér moeten protesteren, nog méér in verzet gaan, nog méér ter plekke gaan in de bezette gebieden (zoals nu als gebeurt door moedige Israëlische jongeren)om hun letterlijke en lijfelijke steun te betuigen met het onderdrukte volk van Palestina.

Gezien de internationale politiek niets zal veranderen aan de uitzichtloze situatie van de Palestijnen (Israël kan van de VS doen wat ze wil), zal het er op aankomen om de staat Israël en haar burgers te raken in hun hart en ziel.

Dat is een ekonomische boycot van Israëlische produkten maar, méér nog, hen raken waar het echt pijn doet, namelijk wanneer de burgers van Israël geïsoleerd raken van de westerse wereld, waar ze zo graag toe behoren: aldus geen basket-bal meer tussen hen en ons, geen uitwisseling van studenten meer, geen deelname aan het Eurovisiesongfestival…..

Dit is niet enkel onze oproep maar wel degelijk afkomstig van Israëlische vrouwen die effektief nu uitroepen “please, boycut us” omdat er geen andere oplossing meer is om het beleid van Israël te veranderen.
De Muur MOET weg, de grens tussen Israël en Palestina zal deze van de groene lijn van 1967 zijn.

Bij de luchthaven van Tel-Aviv staat een grote sarcastische reklame van Nokia: “Connecting People”. Sarcastisch omdat de Israëlische regering wel degelijk voor Apartheid staat. Gelukkig zijn er heel wat van haar burgers die hier niet akkoord mee gaan, maar het is wel nodig dat uitgerekend zij (samen met zoveel mogelijk joodse burgers uit de wereld) nog méér doen om zich te verzetten.
Moedige én snelle stappen zijn nodig, zoniet overwint het kwade.
Het IS onze verantwoordelijkheid om te reageren. top

persbericht internationale conferentie in Valencia
uitnodiging14de internationale conferentie WiB in Valencia
beschouwingen conferentie in Jeruzalem door Marianne van de Goorberg
oproep tot algemene boycot van Israel door Ria Convents
final declaration van de internationale WiB Conferentie in Jeurzalem 2005 (engels)
uitnodiging en info WiB conferentie 2005

 

WOMEN RESIST WAR AND OCCUPATION
final declaration
Women in Black International Conference
Jerusalem, 12-16 August 2005

vertaling volgt...  

We, Palestinian, Israeli, and international women, gathered this week in Jerusalem for the "Women in Black 13th International Conference": 

1.      Affirm our commitment to work together as a worldwide network of women dedicated to freedom, equality, justice, peace, women's rights, and a world free of violence.  Agree to meet again to continue our struggle and reaffirm our commitment to the work and goals of our network, in the next Women in Black International Conference to be held in the Spanish state. 

2.      Insist on the participation of women as full partners in the prevention and resolution of conflicts, and in the negotiation and implementation of peace agreements according to UN Resolution 1325. The active and equal participation of women of diverse backgrounds in decision making is crucial to ensure that issues related to women's economic, social, national, ethnic and cultural rights, freedom of choices and security are raised and effectively addressed. 

3.      Demand social and economic justice and condemn the exploitative system and structure of multinational corporations' globalization that drive into poverty millions of people all over the world, and that thrive at the cost of social justice and human development.  

4.      Work for a world where difference does not mean inequality, oppression or exclusion, as we struggle against all causes of oppression and discrimination based on gender, race, sexual preference, age, national and ethnic identity, and religion. 

5.      Challenge the militaristic policies of our governments, call for disarmament, and condemn the interference of the US and its allies in the political affairs of other sovereign nations. 

6.      Commit ourselves to promote education and a language of truth and hope that reflect our right to justice, to remedy and to reparation, which are the basis for the creation of a world based on the values of equality, justice, cooperation, and solidarity. 

7.      Condemn feminicide and all forms of violence – sexual, physical or psychological – to which women are subject in areas of conflict, in militarized zones, and in their daily lives. 

8.      Demand an immediate end to the war and United States occupation of Iraq, and stand in solidarity with Iraqi women in their struggle for their legal and human rights. 

9.      Call for a just and sustainable peace between Israel and Palestine based on international law and human rights, to be achieved by 

 • An end to the Israeli occupation;
 • Immediate cessation of all actions against civilians, assassinations, closures, house demolitions, land confiscation, settlement building, construction of the Apartheid Wall, water deprivation, denial of access to schools, hospitals and places of work and worship;
 • The immediate release of all political prisoners;
 • Dismantlement of all Israeli settlements in the Palestinian territories occupied in 1967;
 • Immediate final status negotiations leading to a viable sovereign Palestinian state alongside Israel on the June 4th, 1967 borders. Peace and a resolution of the conflict will not be achieved by unilateral actions such as disengagement.
 • The recognition of Jerusalem as two capitals for two states, and the immediate ending of all unilateral actions leading to the ethnic cleansing of Jerusalem.
 • Israel's recognition of responsibility for the plight of Palestinian refugees as a pre-requisite to finding a just and lasting resolution of the refugee question in accordance with the relevant UN resolutions
 • Recognition of the national and civil rights of the Palestinian minority in Israel. 

Though not the same yardstick can be used for occupied and occupiers, we recognize the lack of security, fear, and emotional anxiety experienced by Palestinian and Israelis affected by the ongoing conflict and violence, and by being civilian victims to the conflict itself.  We believe that international community intervention is critically needed to make sure Israel is held accountable for its actions in the occupied territories and to build a just peace between Israel and Palestine. We support the call upon the international community to impose non-violent and effective measures such as divestment and sanctions on Israel, for as long as Israel continues to violate international law, and continues the occupation and the oppression of the Palestinian people. 

WE CALL ON ALL WOMEN AND MEN IN THE WORLD TO JOIN US IN OUR QUEST TO PRESERVE LIFE, HUMAN DIGNITY AND FREEDOM IN THE WORLD, MAKING OUR VISION OF FREEDOM, PEACE, AND JUSTICE A REALITY top

persbericht internationale conferentie in Valencia
uitnodiging 14de internationale conferentie WiB in Valencia
beschouwingen conferentie in Jeruzalem door Marianne van de Goorberg
oproep tot algemene boycot van Israel door Ria Convents
final declaration van de internationale WiB Conferentie in Jeurzalem 2005 (engels)
uitnodiging en info WiB conferentie 2005

 

 

uitnodiging:internationale conferentie WiB in Jeruzalem, augustus 2005

van Gila Svirsky
Aan Vrouwen in het Zwart en gelijkgestemde vrouwen, over de hele wereld:

Wij zijn blij om u meer details over de 13de Internationale Conferentie van Vrouwen in ‘t Zwart te kunnen meedelen.

De conferentie omvat:

o Lezingen, workshops en multiculturele happenings
o een tentoonstelling met actiemateriaal van Vrouwen in ’t Zwart uit de hele wereld
o Bezoek aan de bezette gebieden
o Acties tegen de bezetting, tegen oorlog en geweld

voor meer informatie :http://www.coalitionofwomen.org of schrijf aan wib2005@netvision.net.il

MEER DETAILS:

DATUM: De conferentie wordt geopend op 12 augustus ’s avonds en wordt afgesloten op 16 augustus ‘s middags. We verwachten je op 12 augustus en bespreken een hotel voor je voor 4 nachten (12 – 13 – 1 4 – 15).

PROGRAMMA: Het algemene thema is "vrouwen en vrede", maar wij denken nog na over de naam en het concept van de conferentie samen met onze Palestijnse collega’s. . Wij willen dat de conferentie een forum is voor zowel activisten als voor academici. Opgelet ! Dit is niet enkel een conferentie, een bezoek aan de bezette gebieden en een wake zijn belangrijke onderdelen van de conferentie. Later volgt er meer informatie over het programma.

TENTOONSTELLING VAN JE POLITIEK WERK: Of u nu komt of niet stuur ons in ieder geval vooraf het materiaal waarmee uw groep werkt: foto’s, stickers, posters , spandoeken en alle andere materialen waarmee uw groep actie voert. Meer informatie volgt.

VERBLIJF: Wij zijn ook blij om te kunnen meedelen dat wij prachtige kamers in uitstekende hotels (Knight’s Palace en Gloria) hebben geboekt. Beide hotels zijn schoon, bescheiden en gastvrij, hebben Palestijnse uitbaters en zijn enthousiast om deze conferentie te ontvangen. Deze hotels liggen binnen de Oude Stad van Jeruzalem (dichtbij Jaffa Gate), enkele stappen vanaf winkels, restaurants, kiosken, de markt en godsdienstige oriëntatiepunten waar u vast wel van hebt gehoord (Al-Aqsa Moskee, Kerk van het Heilige Graf, de Westelijke Muur, en veel meer).

KOSTEN: Wij hebben ongekend lage tarieven kunnen bedingen. Op die manier kunnen wij $200 (of 155 Euro) per persoon aanrekenen voor 4 nachten in het hotel, inclusief vol pension, conferentieruimten, vertalingen, gedrukte materialen, gecharterde bussen, vervoer naar de bezette gebieden, culturele happenings. Dit is een unieke kans om in Jeruzalem te verblijven en u politiek en multicultureel te engageren (De prijs omvat niet het vervoer van en naar de luchthaven)

REISBEURZEN: Wij werken hard aan een financiering om de reis- en verblijfkosten van vrouwen te dekken die zelf geen middelen hebben om te komen. We willen voorrang geven aan vredesactivistes uit conflictgebieden. Wij doen een beroep op alle groepen om tenminste één persoon naar de conferentie af te vaardigen. We ontvangen ook graag persoonlijke giften voor ons reisfonds voor vrouwen uit conflictgebieden. Details voor het overmaken van uw bijdrage volgen.

Gelieve ons tegen 1 juli 2005 te laten weten of je van plan bent om te komen zodat wij de nodige ruimte kunnen reserveren.

schrijf aan wib2005@netvision.net.il

en TOT ZIENS IN AUGUSTUS!!!!

Het Organiserend Comité van Vrouwen in ‘t Zwart,
Jeruzalem, 12-16 Augustus 2005

 

Women in Black Exhibition

 In conjunction with The 13th International Conference of Women in Black to be held 12-16 August 2005 in Jerusalem, we will mount an exhibition of materials from Women in Black groups from around the world.We are soliciting your group’s flyers, posters and anything else your group has created, reflecting your activities and concerns.Make sure your voice is heard in Jerusalem – whether or not you attend!

The exhibit will provide an activist tool to inform, inspire and energize the participants in the conference. It will present the voices of groups unable to attend the conference. We plan to create a traveling exhibit to go to other public spaces in Israel and around the world to add our voices against military occupation, violence and terrorism and for a just peace for all.

Be sure to include identifying information with or on your materials:

 • The name of your group
 • The location – city and country
 • Date of materials
 • Your e-mail address (group or contact person)

Mail the materials (which will not be returned), with the identifying information to:
Bat Shalom
(For the WIB Conference)
P.O. Box 2426
Jerusalem, Israel 91023

For questions and additional information about the exhibit, please contact illit at irose45@earthlink.net

The Women in Black Stipend Fund

Contributions to the WIB Stipend Fund will enable women to attend who could not otherwise come. A contribution to this fund can be made through the Coalition of Women for Peace in one of 3 ways:

1) For a US-tax deduction, make out a check to "US/Israel Women-to-Women”, write on the memo line (or separately) that it is “For the Coalition of Women for Peace for WIB", and mail it to US/Israel Women-to-Women, 45 West 36th Street, NY, NY 10018. Let us know that you are doing this, so we can use it in our planning.

2) If a US-tax deduction is not relevant, make out a check to the “Coalition of Women for Peace”, write “For WIB” on the memo line, and mail it to Coalition of Women for Peace, P.O. Box 10252, 91102 Jerusalem, Israel. Any currency is welcome!

3) Or you can wire transfer a contribution directly into our bank account. If you do this, make sure you let us know by e-mail or letter that this is for Women in Black.

Our bank address: 
Israel Discount Bank, Hamoshava Branch #062, 21 Emek Refaim Street, Jerusalem.
Benificiary: Coalition of Women for Peace
Account Number: 967017-512400
Swift Code: IDBLILIT 062
For transfers from Europe: IBAN No. IL 011062 967017 512400

THANK YOU – We are grateful for your support!!

terug naar agenda

 
top    
     
webdesign & foto's: Lieve Snellings last updated: 30 oktober 2007
© 2005 Vrouwen in 't Zwart Leuven